Publication detail

Vliv prostředí na spolehlivost systémů 1/2

JIRGL, M. HAVLÍKOVÁ, M. BRADÁČ, Z.

Original Title

Vliv prostředí na spolehlivost systémů 1/2

Czech Title

Vliv prostředí na spolehlivost systémů 1/2

Language

cs

Original Abstract

Tento článek je první částí článku, jehož cílem je popsat provozní podmínky v letectví a ukázat, do jaké míry se změní spolehlivostní parametry systému při uvažování těchto podmínek oproti spolehlivostním parametrům získaným pro tzv. standardní podmínky, které se běžně při analýze spolehlivosti používají. Tato část se zabývá vyjádřením spolehlivosti pomocí spolehlivostních ukazatelů a rozborem podmínek v letectví a slouží jako úvod do problematiky hodnocení spolehlivosti leteckého vybavení.

Czech abstract

Tento článek je první částí článku, jehož cílem je popsat provozní podmínky v letectví a ukázat, do jaké míry se změní spolehlivostní parametry systému při uvažování těchto podmínek oproti spolehlivostním parametrům získaným pro tzv. standardní podmínky, které se běžně při analýze spolehlivosti používají. Tato část se zabývá vyjádřením spolehlivosti pomocí spolehlivostních ukazatelů a rozborem podmínek v letectví a slouží jako úvod do problematiky hodnocení spolehlivosti leteckého vybavení.

Documents

BibTex


@article{BUT99776,
 author="Miroslav {Jirgl} and Marie {Havlíková} and Zdeněk {Bradáč}",
 title="Vliv prostředí na spolehlivost systémů 1/2",
 annote="Tento článek je první částí článku, jehož cílem je popsat provozní podmínky v letectví a ukázat, do jaké míry se změní spolehlivostní parametry systému při uvažování těchto podmínek oproti spolehlivostním parametrům získaným pro tzv. standardní podmínky, které se běžně při analýze spolehlivosti používají. Tato část se zabývá vyjádřením spolehlivosti pomocí spolehlivostních ukazatelů a rozborem podmínek v letectví a slouží jako úvod do problematiky hodnocení spolehlivosti leteckého vybavení.",
 address="VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE",
 chapter="99776",
 institution="VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE",
 number="1",
 volume="6",
 year="2013",
 month="april",
 pages="1--8",
 publisher="VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE",
 type="journal article - other"
}