Publication detail

Experimental methods for testing active element of piezoelectric knock sensor by using temperature dependences

KLUSÁČEK, S. FIALKA, J. HAVRÁNEK, Z. BENEŠ, P.

Original Title

Experimental methods for testing active element of piezoelectric knock sensor by using temperature dependences

Czech Title

Experimentální metody testování aktivního prvku piezoelektrické snímače klepání pomocí teplotních závislostí

English Title

Experimental methods for testing active element of piezoelectric knock sensor by using temperature dependences

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

The paper describes experimental researches on vibration piezoelectric sensor. The main aim of work is to compare temperature effect on piezoelectric material coefficients, the influence on the resonant frequency of piezoelectric knock sensor and changes these parameters on the sensitivity and accuracy of sensors. The purpose of the research is to fault diagnosis of active piezoelectric element for self-diagnostics of sensor in normal engine operation, because online health monitoring of knock sensors can prevent engine damage. Temperature changes significantly affect the material properties of the active element from PZT ceramics. Temperature deviations are compared on the impedance characteristics in the working temperature range of engine and also related to different types of sensor damage. Depending on the material defects (microcracks, fissure) and changes in the material coefficients related to the frequency characteristic can assess the degree of damage sensors and the prediction quality piezoelement inside the sensor. The foregoing, to some extent, may be referred to in calculations of some structural elements of knock sensors. The experimental comparison results are conducted and will be shown. A series of experiments were conducted on a prototype knock sensor, where was changed piezoelectric elements with different number of cracks. The experiments demonstrate that the proposed experimental methods can be used for mentioned purpose and eliminate damage the engine by vibrations.

Czech abstract

Článek popisuje experimentální výzkum piezoelektrických snímačů vibrací. Hlavním cílem práce bylo porovnat vliv teploty na piezoelektrické materiálové koeficienty, vliv na rezonanční frekvenci piezoelektrického snímače klepání a změny těchto parametrů na citlivost a přesnost senzorů. Cílem výzkumu je diagnostika poruch aktivního piezoelektrického prvku využitelná pro autodiagnostika senzoru při normálním chodu motoru, jelikož on-line sledování provoyního stavu senzorů klepání může zabránit poškození motoru. Teplotní změny významně ovlivňují vlastnosti materiálu aktivního prvku PZT keramiky. Teplotní odchylky jsou porovnávány na impedančních charakteristikách v rozsahu pracovních teplot motoru a také v souvislosti s různými druhy poškození senzoru. V závislosti na vadě materiálu (mikrotrhliny, trhliny) a změně materiálových koeficientů vztahujících se k frekvenční charakteristice lze posoudit míru poškození senzorů a predikce kvality piezoelementu uvnitř senzoru. V příspěvku jsou uvedeny experimentální výsledky, kdy byla provedena série pokusů na prototypu senzoru klepání, ve kterém došlo ke změnám v piezoelektrickém prvku - tedy různé počty trhlin a prasklin. Tyto experimenty ukazují, že navrhované experimentální metody mohou být použity pro uvedený účel a mohou tím eliminovat poškození motoru v důsledku vibrací.

English abstract

The paper describes experimental researches on vibration piezoelectric sensor. The main aim of work is to compare temperature effect on piezoelectric material coefficients, the influence on the resonant frequency of piezoelectric knock sensor and changes these parameters on the sensitivity and accuracy of sensors. The purpose of the research is to fault diagnosis of active piezoelectric element for self-diagnostics of sensor in normal engine operation, because online health monitoring of knock sensors can prevent engine damage. Temperature changes significantly affect the material properties of the active element from PZT ceramics. Temperature deviations are compared on the impedance characteristics in the working temperature range of engine and also related to different types of sensor damage. Depending on the material defects (microcracks, fissure) and changes in the material coefficients related to the frequency characteristic can assess the degree of damage sensors and the prediction quality piezoelement inside the sensor. The foregoing, to some extent, may be referred to in calculations of some structural elements of knock sensors. The experimental comparison results are conducted and will be shown. A series of experiments were conducted on a prototype knock sensor, where was changed piezoelectric elements with different number of cracks. The experiments demonstrate that the proposed experimental methods can be used for mentioned purpose and eliminate damage the engine by vibrations.

Keywords

Technical diagnostics, condition monitoring, sensor self-diagnostic, vibration, accelerometer, piezoelectric sensor, knock sensor, calibration, piezoceramic, cracks, microcracks, impedance measurement, frequency response

RIV year

2013

Released

07.07.2013

Publisher

International Institute of Acoustic and Vibration

Location

USA

ISBN

978-616-551-682-2

Book

Proceedings of the 20th International Congress on Sound and Vibration

Pages from

1

Pages to

7

Pages count

7

BibTex


@inproceedings{BUT99744,
 author="Stanislav {Klusáček} and Jiří {Fialka} and Zdeněk {Havránek} and Petr {Beneš}",
 title="Experimental methods for testing active element of piezoelectric knock sensor by using temperature dependences",
 annote="The paper describes experimental researches on vibration piezoelectric sensor. The main aim of work is to compare temperature effect on piezoelectric material coefficients, the influence on the resonant frequency of piezoelectric knock sensor and changes these parameters on the sensitivity and accuracy of sensors. The purpose of the research is to fault diagnosis of active piezoelectric element for self-diagnostics of sensor in normal engine operation, because online health monitoring of knock sensors can prevent engine damage. Temperature changes significantly affect the material properties of the active element from PZT ceramics. Temperature deviations are compared on the impedance characteristics in the working temperature range of engine and also related to different types of sensor damage. Depending on the material defects (microcracks, fissure) and changes in the material coefficients related to the frequency characteristic can assess the degree of damage sensors and the prediction quality piezoelement inside the sensor. The foregoing, to some extent, may be referred to in calculations of some structural elements of knock sensors. The experimental comparison results are conducted and will be shown. A series of experiments were conducted on a prototype knock sensor, where was changed piezoelectric elements with different number of cracks. The experiments demonstrate that the proposed experimental methods can be used for mentioned purpose and eliminate damage the engine by vibrations.",
 address="International Institute of Acoustic and Vibration",
 booktitle="Proceedings of the 20th International Congress on Sound and Vibration",
 chapter="99744",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="International Institute of Acoustic and Vibration",
 year="2013",
 month="july",
 pages="1--7",
 publisher="International Institute of Acoustic and Vibration",
 type="conference paper"
}