Publication detail

DINAS – TRADIČNÍ ŽÁROVZDORNÝ MATERIÁL PRO KOKSÁRENSKÉ BATERIE

Original Title

DINAS – TRADIČNÍ ŽÁROVZDORNÝ MATERIÁL PRO KOKSÁRENSKÉ BATERIE

Czech Title

DINAS – TRADIČNÍ ŽÁROVZDORNÝ MATERIÁL PRO KOKSÁRENSKÉ BATERIE

Language

cs

Original Abstract

S výrobou železa a oceli jako základem průmyslového potenciálu všech hospodářsky vyspělých zemí je historicky spjata i výroba koksu. Článek seznamuje s charakteristikami dinasu určeného k výstavbě koksárenských baterií a s předpokládaným trendem vývoje těchto charakteristik. Současně jsou v článku uvedeny parametry požadované mezinárodně uznávanou německou jakostní normou DIN 1089-1 (1995).

Czech abstract

S výrobou železa a oceli jako základem průmyslového potenciálu všech hospodářsky vyspělých zemí je historicky spjata i výroba koksu. Článek seznamuje s charakteristikami dinasu určeného k výstavbě koksárenských baterií a s předpokládaným trendem vývoje těchto charakteristik. Současně jsou v článku uvedeny parametry požadované mezinárodně uznávanou německou jakostní normou DIN 1089-1 (1995).

BibTex


@article{BUT99733,
  author="Lenka {Nevřivová} and Miroslav {Kotouček} and Leopold {Vašica}",
  title="DINAS – TRADIČNÍ ŽÁROVZDORNÝ MATERIÁL PRO KOKSÁRENSKÉ BATERIE",
  annote="S výrobou železa a oceli jako základem průmyslového potenciálu všech hospodářsky vyspělých zemí je
historicky spjata i výroba koksu. Článek seznamuje s charakteristikami dinasu určeného k výstavbě koksárenských
baterií a s předpokládaným trendem vývoje těchto charakteristik. Současně jsou v článku uvedeny parametry
požadované mezinárodně uznávanou německou jakostní normou DIN 1089-1 (1995).",
  chapter="99733",
  number="4",
  volume="2012",
  year="2012",
  month="december",
  pages="106--110",
  type="journal article - other"
}