Publication detail

ON EFFECTS OF FROZEN EVOLUTION IN OPTIMALIZATION TASKS

KLUSÁCEK, J.

Original Title

ON EFFECTS OF FROZEN EVOLUTION IN OPTIMALIZATION TASKS

Czech Title

O efektech zamrzlé evoluce v úlohách optimalizace

English Title

ON EFFECTS OF FROZEN EVOLUTION IN OPTIMALIZATION TASKS

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

Many optimization algorithms are inspired by evolutionary theories. In this article selected evolutionary theories and their technical implementations are chronologically listed. Frozen evolution is one of the latest theories published firstly in 1998. Despite of all current theories it assumes that species can be found in one of two possible states – elastic (frozen) and plastic. The possible changes in species caused by evolutionary principles strongly differ depending on this state. Inmy experiments I try to find out whether such behavior, as described in frozen evolution, can be observed under artificial conditions. My experiments are based on solving the problem of symbolic regression by analytical programming.

Czech abstract

Mnoho optimalizačních algoritmů je inspirováno evolučními teoriemi. V tomto článku jsou chronologicky uvedeny vybrané evoluční teorie a jejich technické realizace. Zamrzlá evoluce je jednou z nejnovějších teorií publikovaných poprvé v roce 1998. Navzdory všem současných teorií předpokládá, že druh se může nalézat v jednom ze dvou možných stavů - elastickém (zamrzlém) a plastickém. Možnosti změny se výrazně liší v závislosti na tomto stavu. Experimenty se snažím zjistit, zda je takové chování, možné pozorovat v umělých podmínkách. Mé experimenty jsou založeny na řešení problému symbolické regrese pomocí analytického programování.

English abstract

Many optimization algorithms are inspired by evolutionary theories. In this article selected evolutionary theories and their technical implementations are chronologically listed. Frozen evolution is one of the latest theories published firstly in 1998. Despite of all current theories it assumes that species can be found in one of two possible states – elastic (frozen) and plastic. The possible changes in species caused by evolutionary principles strongly differ depending on this state. Inmy experiments I try to find out whether such behavior, as described in frozen evolution, can be observed under artificial conditions. My experiments are based on solving the problem of symbolic regression by analytical programming.

Keywords

Frozen Evolution, Frozen plasticity, Analytical programing, Symbolic regression

RIV year

2013

Released

25.04.2013

ISBN

978-80-214-4695-3

Book

Proceedings of 19th Conference STUDENT EEICT 2013 Volume 3

Edition

1

Edition number

1

Pages from

240

Pages to

244

Pages count

5

BibTex


@inproceedings{BUT99422,
 author="Jan {Klusáček}",
 title="ON EFFECTS OF FROZEN EVOLUTION IN OPTIMALIZATION TASKS",
 annote="Many optimization algorithms are inspired by evolutionary theories. In this article selected
evolutionary theories and their technical implementations are chronologically listed. Frozen evolution
is one of the latest theories published firstly in 1998. Despite of all current theories it assumes that
species can be found in one of two possible states – elastic (frozen) and plastic. The possible changes
in species caused by evolutionary principles strongly differ depending on this state. Inmy experiments
I try to find out whether such behavior, as described in frozen evolution, can be observed under
artificial conditions. My experiments are based on solving the problem of symbolic regression by
analytical programming.",
 booktitle="Proceedings of 19th Conference STUDENT EEICT 2013 Volume 3",
 chapter="99422",
 edition="1",
 howpublished="print",
 year="2013",
 month="april",
 pages="240--244",
 type="conference paper"
}