Publication detail

Normy spotreby času ako nástroj štíhlej výroby podniku

Original Title

Normy spotreby času ako nástroj štíhlej výroby podniku

Language

sk

Original Abstract

Cieľom tohto príspevku je popísať aktuálne spôsoby tvorby noriem spotreby času vo výrobnej sfére, poukázať na ich rastúci význam z ekonomického hľadiska v procese kalkulácie a odkryť prepojenie noriem s nástrojmi štíhlej výroby.

BibTex


@inproceedings{BUT99355,
 author="Tomáš {Šupina} and Pavel {Juřica}",
 title="Normy spotreby času ako nástroj štíhlej výroby podniku",
 annote="Cieľom tohto príspevku je popísať aktuálne spôsoby tvorby noriem spotreby času vo výrobnej sfére, poukázať na ich rastúci význam z ekonomického hľadiska v procese kalkulácie a odkryť prepojenie noriem s nástrojmi štíhlej výroby.",
 address="Fakulta podnikatelská",
 booktitle="Mezinárodní workshop doktorandských prací",
 chapter="99355",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Fakulta podnikatelská",
 year="2012",
 month="november",
 pages="45--51",
 publisher="Fakulta podnikatelská",
 type="conference paper"
}