Patent detail

Adaptivní podtlakový koncový efektor.

KOLÍBAL, Z. BLECHA, P. BLECHA, R. TOMAN, J. BRADÁČ, F.

Patent type

Utility model

Abstract

Při manipulaci s různými typy plochých součástí nastává problém s vhodným umístěním přísavek tak, aby byly co nejlépe rozmístěny po ploše součásti a byla zajištěna maximální přilnavost k povrchu. Proto byl vyvinut koncový efektor (KE), umožňující automaticky nastavit utomaticky nastavit polohu přísavek podle tvaru a členitosti součásti. KE je tvořen kuželem pro automatickou výměnu s konektorem pro přenos elektrických signálů a konektorem pro přenos pneumatické energie, šesti přísavkami, čtyřmi krokovými motory pro polohování přísavek, referenčními spínači a řídící elektronikou.

Keywords

Koncový efektor; přísavky; adaptivita;

Patent number

25083

Date of registration

14.03.2013

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Owner

VUT v Brně

Documents