Product detail

Program pro simulaci binghamské reologie MR tlumiče

MAZŮREK, I.

Product type

software

Abstract

Program je určen pro simulaci reologických poměrů magnetoreologického tlumiče DELPHI MagneRide. Na základě analyzovaných konstrukčních parametrů tlumiče a vlastností MR kapaliny Lord je vypočtena virtuální závislost tlumící síly na rychlosti pístnice tlumiče. K výpočtu jsou využity vztahy pro proudění nenewtonovské kapaliny štěrbinou, která je situována v magnetickém poli. Program umožňuje interaktivně sledovat vliv konstrukčních změn, proudu v cívce tlumiče a typu MR kapaliny na tvar této charakteristiky. Program je využíván při konstrukci pístových magnetoreologických systémů. Na rozdíl od předchozí verze (Delphi) program předpokládá existenci oblasti tuhého jádra uprostřed vrstvy maziva. Program je využíván zaměstnanci i studenty FSI pro řešení výzkumných i diplomních projektů. Nenahraditelný je zejména při identifikaci parametrů simulačních modelů automobilových závěsů kol.

Keywords

Tlumič, viskozita, MR kapalina, simulace

Create date

31.12.2012

Location

místnost B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika

www

Documents