Publication detail

METRIKY EFEKTIVNOSTI ČESKÝCH STAVEBNÍCH PODNIKŮ VZHLEDEM K ŽIVOTNÍMU CYKLU

Original Title

METRIKY EFEKTIVNOSTI ČESKÝCH STAVEBNÍCH PODNIKŮ VZHLEDEM K ŽIVOTNÍMU CYKLU

Czech Title

METRIKY EFEKTIVNOSTI ČESKÝCH STAVEBNÍCH PODNIKŮ VZHLEDEM K ŽIVOTNÍMU CYKLU

Language

cs

Original Abstract

Předmětem tohoto příspěvku je propojení stavebního oboru s jednotlivými prvky fází životního cyklu zakázky a nastínění nejdůležitějších metrik sledovaných napříč jednotlivými fázemi. Cíl příspěvku spočívá v analýze informací týkajících se stavebnictví a životního cyklu stavby a stanovení, které aspekty jsou pro stavební firmu nejklíčovější. Byly použity analytické metody - dedukce a indukce, syntéza a analýza.

Czech abstract

Předmětem tohoto příspěvku je propojení stavebního oboru s jednotlivými prvky fází životního cyklu zakázky a nastínění nejdůležitějších metrik sledovaných napříč jednotlivými fázemi. Cíl příspěvku spočívá v analýze informací týkajících se stavebnictví a životního cyklu stavby a stanovení, které aspekty jsou pro stavební firmu nejklíčovější. Byly použity analytické metody - dedukce a indukce, syntéza a analýza.

BibTex


@proceedings{BUT98904,
  author="Lucie {Jedličková}",
  title="METRIKY EFEKTIVNOSTI ČESKÝCH STAVEBNÍCH PODNIKŮ VZHLEDEM K ŽIVOTNÍMU CYKLU",
  annote="Předmětem tohoto příspěvku je propojení stavebního oboru s jednotlivými prvky fází
životního cyklu zakázky a nastínění nejdůležitějších metrik sledovaných napříč jednotlivými
fázemi. Cíl příspěvku spočívá v analýze informací týkajících se stavebnictví a životního cyklu
stavby a stanovení, které aspekty jsou pro stavební firmu nejklíčovější. Byly použity
analytické metody - dedukce a indukce, syntéza a analýza.",
  booktitle="Rozvoj malých a středních podniků ve stavebnictví (1)",
  chapter="98904",
  howpublished="online",
  year="2013",
  month="february",
  pages="135--141",
  type="conference proceedings"
}