Product detail

Zařízení na destrukce keramických hlavic pomocí pryže.

FUIS, V.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Zařízení je určeno k destrukcím keramických hlavic totální kyčelní endoprotézy s vnějším průměrem 28 mm a kuželovým otvorem. Cílem destrukcí hlavic v zařízení je určení materiálových parametrů keramického materiálu, protože rozměry hlavic neumožnují vyrobit normalizované vzorky na 4-bodový test. K zajištění destrukcí keramických hlavic byl navržen a vyroben speciální zařízení (přípravek), ve kterém jsou hlavice zatíženy tlakovým zatížením, které působí pouze na kuželovou plochu jejich otvoru. Tím v hlavici vznikají tahová obvodová napětí, která hlavici destruují. Z tohoto důvodu jsou na každé hlavici nalepeny dva tenzometry (po 180 stupních) na její kulové části v blízkosti otvoru. Takto získané údaje o deformaci hlavice slouží jako verifikátor napjatosti v hlavici v průběhu zatěžování a jeho destrukční hodnota slouží jako parametr, na který se naladí výpočtový model. Tlakové zatížení působící na hlavici je vyvozeno testovacím strojem ZWICK Z 020-TN, kde píst působí na pryž umístěnou v otvoru keramické hlavice. Tímto zatížením je možné vytvořit destrukční tlak přesahující 100 MPa.

Keywords

Materiálové parametry keramicky, expetrimentální zařízení, pryž, destrukce.

Create date

13.10.2012

Location

místnost B1/105, FSI VUT v Brně, Technická 2, Brno

www

Documents