Product detail

Program pro simulaci limitního chování vozidel na testeru EUSAMA

MAZŮREK, I.

Product type

software

Abstract

Program je určen pro simulaci zkoušky motorového vozidla na testeru podvozků typu EUSAMA. Model adhezního rezonančního testeru je adaptován na 1/4 lineárním dynamické modelu vozidla se 2 stupni volnosti, s kinematickým buzením. Výstupem simulace jsou průběhy přítlačných sil na kole a fázového zpoždění mezi sílou buzeného kola a budícím signálem. Velmi rychlý program umožňuje při jednom průběhu porovnávat až desetitisíce vozidel s různou konfigurací podvozku. Cílem je odhalovat konfigurace, které budou mít problém s vyhodnocením dle EUSAMA. Program vznikl v průběhu přípravy projektu TAČR s firmou ModularTest.

Keywords

EUSAMA, adhese, diagnostika, automobil

Create date

31.12.2012

Location

místnost B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika

www

Documents