Publication detail

Turbo blokové kódy

Original Title

Turbo blokové kódy

Czech Title

Turbo blokové kódy

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá problematikou turbo blokových kódů, kódování těmito kódy, a také princip iterativního dekódování využívající Viterbiho algoritmus s tzv. měkkým výstupem. Dále je zhodnocena výkonnost turbo kódů na základě provedených simulací, které jsou založeny na různých parametrech kódu ovlivňující kódový zisk, bitovou chybovost a výpočetní náročnost.

Czech abstract

Článek se zabývá problematikou turbo blokových kódů, kódování těmito kódy, a také princip iterativního dekódování využívající Viterbiho algoritmus s tzv. měkkým výstupem. Dále je zhodnocena výkonnost turbo kódů na základě provedených simulací, které jsou založeny na různých parametrech kódu ovlivňující kódový zisk, bitovou chybovost a výpočetní náročnost.

BibTex


@article{BUT98570,
 author="Jakub {Šedý} and Pavel {Šilhavý} and Ondřej {Krajsa} and Ondřej {Hrouza}",
 title="Turbo blokové kódy",
 annote="Článek se zabývá problematikou turbo blokových kódů, kódování těmito kódy, a také princip iterativního dekódování využívající Viterbiho algoritmus s tzv. měkkým výstupem. Dále je zhodnocena výkonnost turbo kódů na základě provedených simulací, které jsou založeny na různých parametrech kódu ovlivňující kódový zisk, bitovou chybovost a výpočetní náročnost.",
 address="VUT v Brně",
 chapter="98570",
 institution="VUT v Brně",
 number="2",
 volume="2013",
 year="2013",
 month="march",
 pages="1--5",
 publisher="VUT v Brně",
 type="journal article - other"
}