Publication detail

Znázornenie variability srdcového rytmu

Original Title

Znázornenie variability srdcového rytmu

Language

sk

Original Abstract

Variabilita srdcového rytmu predstavuje neinvazívny indikátor funkcie autonómneho nervového systému, problémom je ale spôsob jej znázornenia bez straty relevantnej informácie. V článku je uvedených a porovnaných niekoľko najznámejších metód pomocou priebehu získaného IPFM (Integral Pulse Frequency modulation) generátorom. Z nich ako najlepšie sa ukazujú signál srdcového časovania (heart timing signal) a dolnou priepusťou filtrovaná séria udalostí (lowpass filtered event series).

BibTex


@article{BUT98525,
  author="Alena {Kubičková} and Jiří {Kozumplík}",
  title="Znázornenie variability srdcového rytmu",
  annote="Variabilita srdcového rytmu predstavuje neinvazívny indikátor funkcie autonómneho nervového systému, problémom je ale spôsob jej znázornenia bez straty relevantnej informácie. V článku je uvedených a porovnaných niekoľko najznámejších metód pomocou priebehu získaného IPFM (Integral Pulse Frequency modulation) generátorom. Z nich ako najlepšie sa ukazujú signál srdcového časovania (heart timing signal) a dolnou priepusťou filtrovaná séria udalostí (lowpass filtered event series).",
  chapter="98525",
  number="18",
  volume="2013",
  year="2013",
  month="march",
  pages="18-1--18-6",
  type="journal article"
}