Product detail

PWM kontrolér pro MR tlumič

STRECKER, Z. ROUPEC, J.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Cílem zařízení je regulace proudu MR tlumičem v závislosti na ovládacím napětí. Aby byla dosažena vysoká efektivita, byla použita PWM modulace výstupního proudu. Obvod umožňuje široký rozsah vstupních napájecích napětí. Použití velmi rychlých klopných obvodů ve spojení s FET výkonovými tranzistory zajišťuje velmi krátkou reakční dobu.

Keywords

MR tlumič, kontrolér, PWM

Create date

14.12.2012

Location

Místnost A2/412; Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2, 616 69 Brno Ceská Republika

www

Documents