Publication detail

Polygon pro testování sebelokalizace mobilních robotů

JÍLEK, T. ŽALUD, L.

Original Title

Polygon pro testování sebelokalizace mobilních robotů

Czech Title

Polygon pro testování sebelokalizace mobilních robotů

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek popisuje nově budovaný testovací polygon a mobilní robot envMap v laboratoři teleprezence a robotiky UAMT FEKT VUT v Brně pro účely vyhodnocení přesnosti sebelokalizace mobilních robotů. V úvodu jsou uvedeny požadavky, které jsou na testovací polygon kladeny. Je popsána zvolená koncepce testovacího polygonu a mobilního robotu envMap a použité klíčové komponenty. Důležitou částí je popis navržené metodiky vyhodnocení přesnosti určení souřadnic. V závěru jsou uvedeny výsledky vyhodnocení přesnosti na reálných datech z RTK GNSS přijímače.

Czech abstract

Příspěvek popisuje nově budovaný testovací polygon a mobilní robot envMap v laboratoři teleprezence a robotiky UAMT FEKT VUT v Brně pro účely vyhodnocení přesnosti sebelokalizace mobilních robotů. V úvodu jsou uvedeny požadavky, které jsou na testovací polygon kladeny. Je popsána zvolená koncepce testovacího polygonu a mobilního robotu envMap a použité klíčové komponenty. Důležitou částí je popis navržené metodiky vyhodnocení přesnosti určení souřadnic. V závěru jsou uvedeny výsledky vyhodnocení přesnosti na reálných datech z RTK GNSS přijímače.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT97882,
 author="Tomáš {Jílek} and Luděk {Žalud}",
 title="Polygon pro testování sebelokalizace mobilních robotů",
 annote="Příspěvek popisuje nově budovaný testovací polygon a mobilní robot envMap v laboratoři teleprezence a robotiky UAMT FEKT VUT v Brně pro účely vyhodnocení přesnosti sebelokalizace mobilních robotů. V úvodu jsou uvedeny požadavky, které jsou na testovací polygon kladeny. Je popsána zvolená koncepce testovacího polygonu a mobilního robotu envMap a použité klíčové komponenty. Důležitou částí je popis navržené metodiky vyhodnocení přesnosti určení souřadnic. V závěru jsou uvedeny výsledky vyhodnocení přesnosti na reálných datech z RTK GNSS přijímače.",
 address="VUT v Brně, Fakulta stavební",
 booktitle="Sborník anotací konference Juniorstav 2013",
 chapter="97882",
 edition="2013",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="VUT v Brně, Fakulta stavební",
 year="2013",
 month="february",
 pages="1--6",
 publisher="VUT v Brně, Fakulta stavební",
 type="conference paper"
}