Publication detail

Polygon for testing self-localization of mobile robots

JÍLEK, T. ŽALUD, L.

Original Title

Polygon pro testování sebelokalizace mobilních robotů

Czech Title

Polygon pro testování sebelokalizace mobilních robotů

English Title

Polygon for testing self-localization of mobile robots

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek popisuje nově budovaný testovací polygon a mobilní robot envMap v laboratoři teleprezence a robotiky UAMT FEKT VUT v Brně pro účely vyhodnocení přesnosti sebelokalizace mobilních robotů. V úvodu jsou uvedeny požadavky, které jsou na testovací polygon kladeny. Je popsána zvolená koncepce testovacího polygonu a mobilního robotu envMap a použité klíčové komponenty. Důležitou částí je popis navržené metodiky vyhodnocení přesnosti určení souřadnic. V závěru jsou uvedeny výsledky vyhodnocení přesnosti na reálných datech z RTK GNSS přijímače.

Czech abstract

Příspěvek popisuje nově budovaný testovací polygon a mobilní robot envMap v laboratoři teleprezence a robotiky UAMT FEKT VUT v Brně pro účely vyhodnocení přesnosti sebelokalizace mobilních robotů. V úvodu jsou uvedeny požadavky, které jsou na testovací polygon kladeny. Je popsána zvolená koncepce testovacího polygonu a mobilního robotu envMap a použité klíčové komponenty. Důležitou částí je popis navržené metodiky vyhodnocení přesnosti určení souřadnic. V závěru jsou uvedeny výsledky vyhodnocení přesnosti na reálných datech z RTK GNSS přijímače.

English abstract

This paper describes a newly constructed test polygon and envMap mobile robot in the laboratory of telepresence and robotics on department of control and instrumentation FEEC BUT for the purpose of accuracy evaluation of mobile robots self-localization. In introduction are set out the requirements for test polygon. It is described the chosen concept of the test polygon and the envMap mobile robot and used key components. The important part is a description of proposed methodology of accuracy evaluation of coordinate measurement. In conclusion are presented results of accuracy evaluation that is applied on real data from RTK GNSS receiver.

Keywords

mobile robotics, self-localization, test polygon, inertial navigation, RTK GNSS

RIV year

2013

Released

07.02.2013

Publisher

VUT v Brně, Fakulta stavební

Location

Brno

ISBN

978-80-214-4669-4

Book

Sborník anotací konference Juniorstav 2013

Edition

2013

Edition number

1

Pages from

1

Pages to

6

Pages count

6

BibTex


@inproceedings{BUT97882,
 author="Tomáš {Jílek} and Luděk {Žalud}",
 title="Polygon pro testování sebelokalizace mobilních robotů",
 annote="Příspěvek popisuje nově budovaný testovací polygon a mobilní robot envMap v laboratoři teleprezence a robotiky UAMT FEKT VUT v Brně pro účely vyhodnocení přesnosti sebelokalizace mobilních robotů. V úvodu jsou uvedeny požadavky, které jsou na testovací polygon kladeny. Je popsána zvolená koncepce testovacího polygonu a mobilního robotu envMap a použité klíčové komponenty. Důležitou částí je popis navržené metodiky vyhodnocení přesnosti určení souřadnic. V závěru jsou uvedeny výsledky vyhodnocení přesnosti na reálných datech z RTK GNSS přijímače.",
 address="VUT v Brně, Fakulta stavební",
 booktitle="Sborník anotací konference Juniorstav 2013",
 chapter="97882",
 edition="2013",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="VUT v Brně, Fakulta stavební",
 year="2013",
 month="february",
 pages="1--6",
 publisher="VUT v Brně, Fakulta stavební",
 type="conference paper"
}