Patent detail

Způsob a zařízení pro digitální korekci obrazu

ZEMČÍK, P. HEROUT, A. SEEMAN, M. PŘIBYL, B.

Patent type

Patent

Abstract

Způsob digitální korekce obrazu, při které se na obraz nejprve aplikuje vertikální korekce, která ukládá hodnoty korigované interpolací do bufferu, následně se obdobně aplikuje horizontální korekce, po jejímž interpolačním zásahu se dosáhne korigovaného obrazu, přičemž při horizontálním i vertikálním převzorkování se pro každý pixel vybere z připravených variant vertikálního resp. horizontálního FIR filtru ta varianta, která nejlépe odpovídá subpixelové části geometrické odchylky tohoto pixelu, a tato varianta se na daný pixel aplikuje. Zařízení k provádění tohoto způsobu je tvořeno prvním bufferem (I) propojeným obousměrně s blokem (3) vertikálního převzorkování napojeným na jednotku (4) vertikální interpolace odchylek, na jehož výstupu se nachází vyrovnávací buffer (II) propojený obousměrně s blokem (5) horizontálního převzorkování napojeným na jednotku (6) horizontální interpolace odchylek. Bloky (3, 5) převzorkování jsou napojeny na řídicí jednotku (2), přičemž součástí bloků (3, 5) jsou Lanczosovy filtry.

Keywords

zpracování obrazu, programovatelný hardware, převzororkování, zpracování signálu, korekce obrazu

Patent number

303039

Date of registration

07.03.2012

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Owner

Vysoké učení technické v Brně

www

Documents