Publication detail

Výrobní procesy řízené logistikou

Original Title

Výrobní procesy řízené logistikou

Czech Title

Výrobní procesy řízené logistikou

Language

cs

Original Abstract

Kniha vysvětluje, proč je nutné hledat nové přístupy k řízení výrobního procesu k uspokojení potřeb a požadavků zákazníků, a tím i zajištění konkurenčního postavení podniku na trzích typických pro dnešní dobu. Výroba zboží a poskytování služeb jsou výsledkem ekonomického úsilí a neuskutečŇují se libovolně. Řízení výroby musí respektovat, že východiskem pro výrobu je trh a uspokojení potřeb a požadavvků zákazníků a zároveň by mělo dodržovat základní principy a nástroje managementu obecně.

Czech abstract

Kniha vysvětluje, proč je nutné hledat nové přístupy k řízení výrobního procesu k uspokojení potřeb a požadavků zákazníků, a tím i zajištění konkurenčního postavení podniku na trzích typických pro dnešní dobu. Výroba zboží a poskytování služeb jsou výsledkem ekonomického úsilí a neuskutečŇují se libovolně. Řízení výroby musí respektovat, že východiskem pro výrobu je trh a uspokojení potřeb a požadavvků zákazníků a zároveň by mělo dodržovat základní principy a nástroje managementu obecně.

BibTex


@misc{BUT97732,
 author="Marie {Jurová} and Vladimír {Bartošek} and Josef {Šunka} and Stanislav {Nisler}",
 title="Výrobní procesy řízené logistikou",
 annote="Kniha vysvětluje, proč je nutné hledat nové přístupy k řízení výrobního procesu k uspokojení potřeb a požadavků zákazníků, a tím i zajištění konkurenčního postavení podniku na trzích typických pro dnešní dobu. Výroba zboží a poskytování služeb jsou výsledkem ekonomického úsilí a neuskutečŇují se libovolně. Řízení výroby musí respektovat, že východiskem pro výrobu je trh a uspokojení potřeb a požadavvků zákazníků a zároveň by mělo dodržovat základní principy a nástroje managementu obecně.",
 address="BizBooks",
 chapter="97732",
 edition="albatros",
 howpublished="print",
 institution="BizBooks",
 year="2013",
 month="january",
 pages="1--260",
 publisher="BizBooks",
 type="textbook"
}