Product detail

Víko nádoby pro dynamické zkoušky VW MQB A1 HYBRID

SLÁMA, S. NÁVRAT, T. VOSYNEK, P.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Jedná se o přípravek, který je používán pro dynamické zkoušky pro konkrétní modul palivové pumpy. Je to svařenec horního víka pro zkušební nádobu (behalter) v které jsou uchyceny protiběžně 2ks modulů se specifikovaným úhlem montáže. V tomto konkrétním případě jde o montážní úhel 33stupňů. Při zkouškách jsou ověřovány vlastnosti modulu, zkoušky probíhají za provozu ve specifikovaném palivu (benzin, nafta).

Keywords

Víko nádoby, dynamické zkoušky

Create date

01.12.2012

Location

B1/105 ÚMTMB FSI VUT v Brně Technická 2896/2 Brno 61669

www

Documents