Patent detail

Indikátor bočního náklonu

ČUPERA, J. FAJMAN, M. PORTEŠ, P. VOTAVA, J.

Patent type

Utility model

Abstract

Zařízení pro indikaci sklonu traktoru vztažené k referenční rovině Země. Zařízení je koncipováno jako ukazatel aktuální hodnoty úhlu bočního náklonu na displeji umístěném v zorném poli obsluhy.

Keywords

traktor, boční náklon

Patent number

24005

Date of registration

21.06.2012

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Owner

Mendelova univerzita v Brně, Brno, CZ

www

Documents