Publication detail

Vývoj magnetické metody pro testování homogenity drátkobetonové konstrukce a možnosti aplikace v soudním inženýrství

BÍLEK, P. HOBST, L.

Original Title

Vývoj magnetické metody pro testování homogenity drátkobetonové konstrukce a možnosti aplikace v soudním inženýrství

Czech Title

Vývoj magnetické metody pro testování homogenity drátkobetonové konstrukce a možnosti aplikace v soudním inženýrství

Language

cs

Original Abstract

Příznivých vlastností drátkobetonu lze využít, pokud potřebujeme zvýšit odolnost betonu vůči tahovému napětí překračujícímu jeho pevnost, cyklickému namáhání, nebo rázovému namáhání. Problémem je zpracování drátkobetonu. Zvláště u vyšší koncentrace drátků. Během výrobního procesu jsou vlákna často nerovnoměrně rozložena. Dráty jsou často seskupeny, což snižuje celkovou homogenitu a tím kvalitu vlákna betonových konstrukcí. Příspěvek se zabývá rozvojem magnetické metody za použití permanentních magnetů pro kontrolu rozložení vláken ve ztvrdlém drátkobetonu a srovnávacím meřením na kontrolních vzorcích.

Czech abstract

Příznivých vlastností drátkobetonu lze využít, pokud potřebujeme zvýšit odolnost betonu vůči tahovému napětí překračujícímu jeho pevnost, cyklickému namáhání, nebo rázovému namáhání. Problémem je zpracování drátkobetonu. Zvláště u vyšší koncentrace drátků. Během výrobního procesu jsou vlákna často nerovnoměrně rozložena. Dráty jsou často seskupeny, což snižuje celkovou homogenitu a tím kvalitu vlákna betonových konstrukcí. Příspěvek se zabývá rozvojem magnetické metody za použití permanentních magnetů pro kontrolu rozložení vláken ve ztvrdlém drátkobetonu a srovnávacím meřením na kontrolních vzorcích.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT97514,
 author="Petr {Bílek} and Leonard {Hobst}",
 title="Vývoj magnetické metody pro testování homogenity drátkobetonové konstrukce a možnosti aplikace v soudním inženýrství",
 annote="Příznivých vlastností drátkobetonu lze využít, pokud potřebujeme zvýšit odolnost betonu vůči tahovému napětí překračujícímu jeho pevnost, cyklickému namáhání, nebo rázovému namáhání. Problémem je zpracování drátkobetonu. Zvláště u vyšší koncentrace drátků. Během výrobního procesu jsou vlákna často nerovnoměrně rozložena. Dráty jsou často seskupeny, což snižuje celkovou homogenitu a tím kvalitu vlákna betonových konstrukcí.
Příspěvek se zabývá rozvojem magnetické metody za použití permanentních magnetů pro kontrolu rozložení vláken ve ztvrdlém drátkobetonu a srovnávacím meřením na kontrolních vzorcích.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Údolní 244/53, 602 00 Brno",
 booktitle="Sborník příspěvků ExFoS - Expert Forensic Science XXII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství",
 chapter="97514",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Údolní 244/53, 602 00 Brno",
 year="2013",
 month="january",
 pages="317--324",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Údolní 244/53, 602 00 Brno",
 type="conference paper"
}