Publication detail

Perfektní autentizace libovolně dlouhých zpráv

Original Title

Perfektní autentizace libovolně dlouhých zpráv

Czech Title

Perfektní autentizace libovolně dlouhých zpráv

Language

cs

Original Abstract

Kryptosystémy s perfektní autentizací zajišťují nejvyšší míru autentičnosti zpráv, avšak doposud známé techniky jsou použitelné jen pro krátké zprávy. V tomto článku je navržen algoritmus, který zajišťuje perfektní autentizaci zpráv o libovolné délce. K prokázání bezpečnosti navrženého algo-ritmu je odvozen a následně použit přístup založený na vlast-nostech použité kryptografické funkce. Navržený algoritmus vyžaduje jednorázový unikátní klíč, jehož délka je rovna souč-tu délky zprávy a délky pečeti.

Czech abstract

Kryptosystémy s perfektní autentizací zajišťují nejvyšší míru autentičnosti zpráv, avšak doposud známé techniky jsou použitelné jen pro krátké zprávy. V tomto článku je navržen algoritmus, který zajišťuje perfektní autentizaci zpráv o libovolné délce. K prokázání bezpečnosti navrženého algo-ritmu je odvozen a následně použit přístup založený na vlast-nostech použité kryptografické funkce. Navržený algoritmus vyžaduje jednorázový unikátní klíč, jehož délka je rovna souč-tu délky zprávy a délky pečeti.

BibTex


@article{BUT97394,
  author="Karel {Burda}",
  title="Perfektní autentizace libovolně dlouhých zpráv",
  annote="Kryptosystémy s perfektní autentizací zajišťují nejvyšší míru autentičnosti zpráv, avšak doposud známé techniky jsou použitelné jen pro krátké zprávy. V tomto článku je navržen algoritmus, který zajišťuje perfektní autentizaci zpráv o libovolné délce. K prokázání bezpečnosti navrženého algo-ritmu je odvozen a následně použit přístup založený na vlast-nostech použité kryptografické funkce. Navržený algoritmus vyžaduje jednorázový unikátní klíč, jehož délka je rovna souč-tu délky zprávy a délky pečeti.",
  chapter="97394",
  number="28",
  volume="2012",
  year="2013",
  month="january",
  pages="1--5",
  type="journal article - other"
}