Product detail

Kyslíkový difuzor

BĚLOHRADSKÝ, P. SKRYJA, P.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Kyslíkový difuzor zajišťuje rovnoměrnou distribuci vysoce čistého kyslíku do proudu spalovacího vzduchu za účelem jeho obohacení, tj. ke zvýšení koncentrace kyslíku v atmosférickém vzduchu.Takto obohacený spalovací vzduch pak výrazně ovlivňuje samotný proces spalování z hlediska emisí, rozložení tepelného toku a tvaru plamene. Difuzor je vložen do vzduchového potrubí před vstupem do hořáku. Do těla difuzoru je vyvrtáno celkem 13 děr, každá o průměru 1 mm. Maximální průtok kyslíku difuzorem je 50 mN3/h při přetlaku 6 bar.

Keywords

Kyslík, hořák, spalování s obohaceným vzduchem

Create date

01.02.2013

Location

ÚPEI FSI VUT v Brně, Technická , Brno, Těžká laboratoř C3

Documents