Publication detail

Efektivní přístupy k vedení diverzitních týmů v českých podnicích

Original Title

Efektivní přístupy k vedení diverzitních týmů v českých podnicích

Czech Title

Efektivní přístupy k vedení diverzitních týmů v českých podnicích

Language

cs

Original Abstract

Přestože tedy začíná být zřejmé, že sociální diverzita v organizacích je jednou z podmínek konkurenceschopnosti podniku, manažeři, lídři i výzkumníci si kladou řadu otázek: Jak efektivně řídit a vést diverzitní týmy? Jsou diverzitní týmy hrozbou pro české podniky nebo naopak jejich předností? Mohou být homogenní pracovní týmy konkurenceschopné i nadále? Na takovéto a podobné otázky se pokouší najít odpověď předkládaná publikace. Následující kapitoly nabízejí ucelený přehled problematiky personálního vedení týmů v podnicích a organizacích v globální perspektivě s důrazem na diverzitu lidských zdrojů. Postupně jsou vymezeny pojmy personální management a personální leadership a podrobně diskutovány jsou obsahové rozdíly těchto dvou pojmů. Dále je pozornost věnována pojmu diverzita a především problematice sociální diverzity v organizacích. Zvláštní kapitola je zaměřena na metody a techniky měření diverzity v organizacích, diskutovány jsou taktéž limity výzkumu diverzity. Vzhledem k omezenému rozsahu předkládané publikace byly záměrně vybrány a podrobně popsány a diskutovány dvě konkrétní oblasti diversity managementu – oblast age managementu a gender managementu. Problematiku efektivního vedení diverzitních týmů uzavírá kapitola slaďování pracovního a soukromého života vedoucích a manažerů českých podniků. Kromě teoretických přístupů nabízí přehled příkladů dobré praxe.

Czech abstract

Přestože tedy začíná být zřejmé, že sociální diverzita v organizacích je jednou z podmínek konkurenceschopnosti podniku, manažeři, lídři i výzkumníci si kladou řadu otázek: Jak efektivně řídit a vést diverzitní týmy? Jsou diverzitní týmy hrozbou pro české podniky nebo naopak jejich předností? Mohou být homogenní pracovní týmy konkurenceschopné i nadále? Na takovéto a podobné otázky se pokouší najít odpověď předkládaná publikace. Následující kapitoly nabízejí ucelený přehled problematiky personálního vedení týmů v podnicích a organizacích v globální perspektivě s důrazem na diverzitu lidských zdrojů. Postupně jsou vymezeny pojmy personální management a personální leadership a podrobně diskutovány jsou obsahové rozdíly těchto dvou pojmů. Dále je pozornost věnována pojmu diverzita a především problematice sociální diverzity v organizacích. Zvláštní kapitola je zaměřena na metody a techniky měření diverzity v organizacích, diskutovány jsou taktéž limity výzkumu diverzity. Vzhledem k omezenému rozsahu předkládané publikace byly záměrně vybrány a podrobně popsány a diskutovány dvě konkrétní oblasti diversity managementu – oblast age managementu a gender managementu. Problematiku efektivního vedení diverzitních týmů uzavírá kapitola slaďování pracovního a soukromého života vedoucích a manažerů českých podniků. Kromě teoretických přístupů nabízí přehled příkladů dobré praxe.

BibTex


@manual{BUT97234,
 author="Martina {Rašticová}",
 title="Efektivní přístupy k vedení diverzitních týmů v českých podnicích",
 annote="Přestože tedy začíná být zřejmé, že sociální diverzita v organizacích je jednou z podmínek konkurenceschopnosti podniku, manažeři, lídři i výzkumníci si kladou řadu otázek: Jak efektivně řídit a vést diverzitní týmy? Jsou diverzitní týmy hrozbou pro české podniky nebo naopak jejich předností? Mohou být homogenní pracovní týmy konkurenceschopné i nadále? Na takovéto a podobné otázky se pokouší najít odpověď předkládaná publikace. 
Následující kapitoly nabízejí ucelený přehled problematiky personálního vedení týmů v podnicích a organizacích v globální perspektivě s důrazem na diverzitu lidských zdrojů. Postupně jsou vymezeny pojmy personální management a personální leadership a podrobně diskutovány jsou obsahové rozdíly těchto dvou pojmů. Dále je pozornost věnována pojmu diverzita a především problematice sociální diverzity v organizacích. Zvláštní kapitola je zaměřena na metody a techniky měření diverzity v organizacích, diskutovány jsou taktéž limity výzkumu diverzity.
Vzhledem k omezenému rozsahu předkládané publikace byly záměrně vybrány a podrobně popsány a diskutovány dvě konkrétní oblasti diversity managementu – oblast age managementu a gender managementu.
Problematiku efektivního vedení diverzitních týmů uzavírá kapitola slaďování pracovního a soukromého života vedoucích a manažerů českých podniků. Kromě teoretických přístupů nabízí přehled příkladů dobré praxe.",
 address="CERM",
 booktitle="Efektivní přístupy k vedení diverzitních týmů v českých podnicích",
 chapter="97234",
 institution="CERM",
 year="2012",
 month="november",
 publisher="CERM",
 type="directory"
}