Publication detail

Effective approaches to leadership of diverse teams in Czech enterprises

RAŠTICOVÁ, M.

Original Title

Efektivní přístupy k vedení diverzitních týmů v českých podnicích

Czech Title

Efektivní přístupy k vedení diverzitních týmů v českých podnicích

English Title

Effective approaches to leadership of diverse teams in Czech enterprises

Type

directory

Language

cs

Original Abstract

Přestože tedy začíná být zřejmé, že sociální diverzita v organizacích je jednou z podmínek konkurenceschopnosti podniku, manažeři, lídři i výzkumníci si kladou řadu otázek: Jak efektivně řídit a vést diverzitní týmy? Jsou diverzitní týmy hrozbou pro české podniky nebo naopak jejich předností? Mohou být homogenní pracovní týmy konkurenceschopné i nadále? Na takovéto a podobné otázky se pokouší najít odpověď předkládaná publikace. Následující kapitoly nabízejí ucelený přehled problematiky personálního vedení týmů v podnicích a organizacích v globální perspektivě s důrazem na diverzitu lidských zdrojů. Postupně jsou vymezeny pojmy personální management a personální leadership a podrobně diskutovány jsou obsahové rozdíly těchto dvou pojmů. Dále je pozornost věnována pojmu diverzita a především problematice sociální diverzity v organizacích. Zvláštní kapitola je zaměřena na metody a techniky měření diverzity v organizacích, diskutovány jsou taktéž limity výzkumu diverzity. Vzhledem k omezenému rozsahu předkládané publikace byly záměrně vybrány a podrobně popsány a diskutovány dvě konkrétní oblasti diversity managementu – oblast age managementu a gender managementu. Problematiku efektivního vedení diverzitních týmů uzavírá kapitola slaďování pracovního a soukromého života vedoucích a manažerů českých podniků. Kromě teoretických přístupů nabízí přehled příkladů dobré praxe.

Czech abstract

Přestože tedy začíná být zřejmé, že sociální diverzita v organizacích je jednou z podmínek konkurenceschopnosti podniku, manažeři, lídři i výzkumníci si kladou řadu otázek: Jak efektivně řídit a vést diverzitní týmy? Jsou diverzitní týmy hrozbou pro české podniky nebo naopak jejich předností? Mohou být homogenní pracovní týmy konkurenceschopné i nadále? Na takovéto a podobné otázky se pokouší najít odpověď předkládaná publikace. Následující kapitoly nabízejí ucelený přehled problematiky personálního vedení týmů v podnicích a organizacích v globální perspektivě s důrazem na diverzitu lidských zdrojů. Postupně jsou vymezeny pojmy personální management a personální leadership a podrobně diskutovány jsou obsahové rozdíly těchto dvou pojmů. Dále je pozornost věnována pojmu diverzita a především problematice sociální diverzity v organizacích. Zvláštní kapitola je zaměřena na metody a techniky měření diverzity v organizacích, diskutovány jsou taktéž limity výzkumu diverzity. Vzhledem k omezenému rozsahu předkládané publikace byly záměrně vybrány a podrobně popsány a diskutovány dvě konkrétní oblasti diversity managementu – oblast age managementu a gender managementu. Problematiku efektivního vedení diverzitních týmů uzavírá kapitola slaďování pracovního a soukromého života vedoucích a manažerů českých podniků. Kromě teoretických přístupů nabízí přehled příkladů dobré praxe.

English abstract

Efficient leadership and management of diversified teams is the current challenge faced by al HR departments in organisations striving competitiveness. According to the theory of economic growth formulated by R. Florida in 2004 (dubbed 3T of economic development), individual and organisational tolerance is a precondition for building diversified teams, which engender talents and guarantee technological progress. However, the terminology relating to diversified teams is not unified: although mostly used as synonyms, management and leadership, for instance, are felt by some authors to mean different things and have different connotations. From the discussion on the comparison between management and leadership, it is clear that, regarding the efficiency of diversified teams, the term diversity leadership is more appropriate than that of diversity management even if both approaches as defined above play important roles. Most of the publications on diversified-team leadership are being related to diversity management, thus respecting the authors' terminology. The paper discusses the characteristics of diversity management defining the concepts of diversity such as diversity in organizations, diversity at individual, group, and organisation levels. A whole subchapter is devoted to methods of measuring diversity. Diversity in the workplace involves the nationality, ethnicity, sex, gender, education, etc. of team members (Greenberg, 2004). However, Katherine Klein points out the danger of limiting diversity to mere demographic categories such as gender, race, and age suggesting that different attitudes, skills, knowledge, and power should also be taken into account as they often have major roles in the dynamics of a diversified team (Harrison, Klein, 2007).

Keywords

management, leadership, diverse teams, work-life balance, age management, gender management

Released

02.11.2012

Publisher

CERM

Location

Brno

ISBN

978-80-7204-809-0

Book

Efektivní přístupy k vedení diverzitních týmů v českých podnicích

Edition number

1

Pages count

141

BibTex


@manual{BUT97234,
 author="Martina {Rašticová}",
 title="Efektivní přístupy k vedení diverzitních týmů v českých podnicích",
 annote="Přestože tedy začíná být zřejmé, že sociální diverzita v organizacích je jednou z podmínek konkurenceschopnosti podniku, manažeři, lídři i výzkumníci si kladou řadu otázek: Jak efektivně řídit a vést diverzitní týmy? Jsou diverzitní týmy hrozbou pro české podniky nebo naopak jejich předností? Mohou být homogenní pracovní týmy konkurenceschopné i nadále? Na takovéto a podobné otázky se pokouší najít odpověď předkládaná publikace. 
Následující kapitoly nabízejí ucelený přehled problematiky personálního vedení týmů v podnicích a organizacích v globální perspektivě s důrazem na diverzitu lidských zdrojů. Postupně jsou vymezeny pojmy personální management a personální leadership a podrobně diskutovány jsou obsahové rozdíly těchto dvou pojmů. Dále je pozornost věnována pojmu diverzita a především problematice sociální diverzity v organizacích. Zvláštní kapitola je zaměřena na metody a techniky měření diverzity v organizacích, diskutovány jsou taktéž limity výzkumu diverzity.
Vzhledem k omezenému rozsahu předkládané publikace byly záměrně vybrány a podrobně popsány a diskutovány dvě konkrétní oblasti diversity managementu – oblast age managementu a gender managementu.
Problematiku efektivního vedení diverzitních týmů uzavírá kapitola slaďování pracovního a soukromého života vedoucích a manažerů českých podniků. Kromě teoretických přístupů nabízí přehled příkladů dobré praxe.",
 address="CERM",
 booktitle="Efektivní přístupy k vedení diverzitních týmů v českých podnicích",
 chapter="97234",
 institution="CERM",
 year="2012",
 month="november",
 publisher="CERM",
 type="directory"
}