Publication detail

The choice and intensity of marketing activities use in relation to company size. In International Conference

ŠIMBEROVÁ, I. SYCHROVÁ, L. ŠMAKALOVÁ, P. MILICHOVSKÝ, F.

Original Title

The choice and intensity of marketing activities use in relation to company size. In International Conference

Czech Title

The choice and intensity of marketing activities use in relation to company size. In International Conference

English Title

The choice and intensity of marketing activities use in relation to company size. In International Conference

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

Purpose of the research is to present the selected data obtained from primary research, which concerns the choice and intensity of marketing activities use in the Czech business environment in view of their size. An analysis of the economic sources, professional publications, analysis and reports of previous research show that the key issue of Czech companies, despite application of various new methods and approaches, is in addition to the strategic management, particularly coordination and efficiency of their sales and marketing activities.

Czech abstract

Záměrem článku je prezentovat vybrané data získané primárním výzkumem, jenž se týkají výběru a intenzity marketingových aktivit používaných v firmami českém prostředí z pohledu jejich velikosti. Analýza ekonomických zdrojů, odborných publikací, analýz a zpráv předchozích výzkumů ukazuje, že klíčové východiska českých podniků přes aplikaci nových metod a přístupů jsou zejména ve spojení se strategickým managementem, a částečně v koordinaci a efektivnosti prodejních a marketingových aktivit.

English abstract

Purpose of the research is to present the selected data obtained from primary research, which concerns the choice and intensity of marketing activities use in the Czech business environment in view of their size. An analysis of the economic sources, professional publications, analysis and reports of previous research show that the key issue of Czech companies, despite application of various new methods and approaches, is in addition to the strategic management, particularly coordination and efficiency of their sales and marketing activities.

Keywords

Marketing management, marketing activities, business size, business activities, competitiveness

RIV year

2012

Released

22.09.2012

Publisher

CERM

Location

Brno, Česká republika

ISBN

978-80-214-4581-9

Book

Trends in economics and management for the 21st century (id 20445)

Edition

2012

Edition number

1

Pages from

1

Pages to

11

Pages count

11

BibTex


@inproceedings{BUT97133,
 author="Iveta {Šimberová} and Lucie {Jedličková} and Petra {Šmakalová} and František {Milichovský}",
 title="The choice and intensity of marketing activities use in relation to company size. In International Conference",
 annote="Purpose of the research is to present the selected data obtained from primary research, which concerns the choice and intensity of marketing activities use in the Czech business environment in view of their size. An analysis of the economic sources, professional publications, analysis and reports of previous research show that the key issue of Czech companies, despite application of various new methods and approaches, is in addition to the strategic management, particularly coordination and efficiency of their sales and marketing activities.",
 address="CERM",
 booktitle="Trends in economics and management for the 21st century (id 20445)",
 chapter="97133",
 edition="2012",
 howpublished="print",
 institution="CERM",
 year="2012",
 month="september",
 pages="1--11",
 publisher="CERM",
 type="conference paper"
}