Publication detail

Význam role marketingu v podniku a některé aspekty charakterizující pohled českých manažerů

Original Title

Význam role marketingu v podniku a některé aspekty charakterizující pohled českých manažerů

Czech Title

Význam role marketingu v podniku a některé aspekty charakterizující pohled českých manažerů

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zaměřuje na diskusi zahraničních autorů o změnách postavení marketingu v podniku, kterou reagují na současné problémy uplatňování marketingu v praxi. Upozorňuje na nejaktuálnější oblasti výzkumu, a na některé jejích výsledky. Role marketingu má svoje specifika i z hlediska různých národních a kulturních kontextů. Z tohoto pohledu je vhodné věnovat pozornost právě prostředí transformujících se ekonomik, do kterých patří i Česká republika a hledat odlišnosti v chápání role marketingu v podniku.

Czech abstract

Příspěvek se zaměřuje na diskusi zahraničních autorů o změnách postavení marketingu v podniku, kterou reagují na současné problémy uplatňování marketingu v praxi. Upozorňuje na nejaktuálnější oblasti výzkumu, a na některé jejích výsledky. Role marketingu má svoje specifika i z hlediska různých národních a kulturních kontextů. Z tohoto pohledu je vhodné věnovat pozornost právě prostředí transformujících se ekonomik, do kterých patří i Česká republika a hledat odlišnosti v chápání role marketingu v podniku.

BibTex


@inproceedings{BUT9704,
 author="Iveta {Šimberová}",
 title="Význam role marketingu v podniku a některé aspekty charakterizující pohled českých manažerů",
 annote="Příspěvek se zaměřuje na diskusi zahraničních autorů o změnách postavení marketingu v podniku, kterou reagují na současné problémy uplatňování marketingu v praxi. Upozorňuje na nejaktuálnější oblasti výzkumu, a na některé jejích výsledky. Role marketingu má svoje specifika i z hlediska různých národních a kulturních kontextů. Z tohoto pohledu je vhodné věnovat pozornost právě prostředí transformujících se ekonomik, do kterých patří i Česká republika a hledat odlišnosti v chápání role marketingu v podniku.",
 address="FP VUT v Brně",
 booktitle="Možné trendy strojírenských a elektrotechnických podniků se zřetelem na jihomoravský region",
 chapter="9704",
 edition="Možné trendy strojírenských a elektrotechnických p",
 institution="FP VUT v Brně",
 year="2002",
 month="january",
 pages="1",
 publisher="FP VUT v Brně",
 type="conference paper"
}