Publication detail

CRITICAL SUCCESS FACTORS OF COMPILATION PROCESS OF ENERGY PERFORMANCE CERTIFICATE OF THE EXISTING BUILDING

HLAVSA, P. ROSENBERG, J.

Original Title

KRITICKÉ FAKTORY ÚSPĚCHU PROCESU ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH BUDOV

Czech Title

KRITICKÉ FAKTORY ÚSPĚCHU PROCESU ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH BUDOV

English Title

CRITICAL SUCCESS FACTORS OF COMPILATION PROCESS OF ENERGY PERFORMANCE CERTIFICATE OF THE EXISTING BUILDING

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Rokem 2013 nastává v České republice povinnost zpracovávat průkazy energetické náročnosti budovy i pro stávající objekty. Jedním z případů je prodej nebo pronájem nemovitosti – budovy. U stávajících budov může být zpracování objektivního průkazu problematické. Riziko lze eliminovat znalostí kritických faktorů úspěchu tohoto procesu. Identifikování kritických faktorů úspěchu je jednou z uznávaných analýz z oblasti podnikového managementu. Cílem je nalézt všechny možné faktory úspěchu v procesu zpracování průkazu a identifikovat ty, které je možno považovat za kritické.

Czech abstract

Rokem 2013 nastává v České republice povinnost zpracovávat průkazy energetické náročnosti budovy i pro stávající objekty. Jedním z případů je prodej nebo pronájem nemovitosti – budovy. U stávajících budov může být zpracování objektivního průkazu problematické. Riziko lze eliminovat znalostí kritických faktorů úspěchu tohoto procesu. Identifikování kritických faktorů úspěchu je jednou z uznávaných analýz z oblasti podnikového managementu. Cílem je nalézt všechny možné faktory úspěchu v procesu zpracování průkazu a identifikovat ty, které je možno považovat za kritické.

English abstract

In the Czech republic is from 2013 obligatory to compile energy performance certificates of building even for existing buildings. One of more cases is sale or renting of a real estate – building. For existing buildings can be complicated to process objective certificate. This process risk can be eliminated by knowledge of critical success factors. Identifying critical success factors is one of recognized analysis of business management. The aim is to find all possible success factors in the certificate compilation process and identify those that may be regarded as critical.

Keywords

critical success factors; process of compilation; energy performance of buildings; certificate of energy performance of the building

RIV year

2012

Released

10.12.2012

Publisher

Magnanimitas

Location

Hradec Králové

ISBN

978-80-905243-3-0

Book

Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012

Pages from

287

Pages to

295

Pages count

9

BibTex


@inproceedings{BUT96833,
 author="Petr {Hlavsa} and Jan {Rosenberg}",
 title="KRITICKÉ FAKTORY ÚSPĚCHU PROCESU ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH BUDOV",
 annote="Rokem 2013 nastává v České republice povinnost zpracovávat průkazy energetické náročnosti budovy i pro stávající objekty. Jedním z případů je prodej nebo pronájem nemovitosti – budovy. U stávajících budov může být zpracování objektivního průkazu problematické. Riziko lze eliminovat znalostí kritických faktorů úspěchu tohoto procesu. Identifikování kritických faktorů úspěchu je jednou z uznávaných analýz z oblasti podnikového managementu. Cílem je nalézt všechny možné faktory úspěchu v procesu zpracování průkazu a identifikovat ty, které je možno považovat za kritické.",
 address="Magnanimitas",
 booktitle="Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012",
 chapter="96833",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Magnanimitas",
 year="2012",
 month="december",
 pages="287--295",
 publisher="Magnanimitas",
 type="conference paper"
}