Patent detail

Dvojdimenzionální způsob izolace a analýzy látek z biologických vzorků

KIZEK, R. ADAM, V. HÚSKA, D. VACULOVIČOVÁ, M. HUBÁLEK, J. PROVAZNÍK, I.

Patent type

Patent

Abstract

Předmětem řešení je způsob izolace a analýzy látek z biologických vzorků pomocí povrchově modifikovaných magnetizovatelných částic a čipové kapilární elektroforézy. MEtoda je založena na manipulaci s magnetizovatelnými částicemi přímo v elektroforetickém rezervoáru čipu pro kapilární elektroforézu, kdy se působením vnějšího magnetického pole z biologického vzorku izoluje požadovaný analyt, který se následně separuje, identifikuje a kvantifikujte pomocí čipové kapilární elektroforézy.

Keywords

čipová kapilární elektroforéza, magnetizovatelné částice, separace biologických vzorků

Patent number

303383

Date of registration

12.07.2012

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Owner

Vysoké učení technické v Brně

www

Documents