Publication detail

VYUŽITÍ KONCEPCE CUSTOMER LIFE-TIME VALUE VE STRATEGICKÉM ŘÍZENÍ FIREM

Original Title

VYUŽITÍ KONCEPCE CUSTOMER LIFE-TIME VALUE VE STRATEGICKÉM ŘÍZENÍ FIREM

Czech Title

VYUŽITÍ KONCEPCE CUSTOMER LIFE-TIME VALUE VE STRATEGICKÉM ŘÍZENÍ FIREM

Language

cs

Original Abstract

Cílem této práce je, se primárně zaměřit na metodologii využití CLV pro interní zákazníky a vytvořit tak nové vědecké poznáni v oblasti kvantifikace nákladů a přínosů interních zákazníků, tzn. zaměstnanců a spolupracujících osob v určitém tržním segmentu. Podobně jako externí zákazníci (trhy), tak i interní zákazníci vyjadřují svým chování a vystupováním vetší či menší náklonnost, v tom prvním případě ke značce a v tom druhém případě k zaměstnavateli. Proto i modelování CLV pro interní zákazníky bude vyžadovat kvalifikované predikce a kvantifikaci celé řady jak Hard, tak Soft položek a jejích převod na validní ukazatele.

Czech abstract

Cílem této práce je, se primárně zaměřit na metodologii využití CLV pro interní zákazníky a vytvořit tak nové vědecké poznáni v oblasti kvantifikace nákladů a přínosů interních zákazníků, tzn. zaměstnanců a spolupracujících osob v určitém tržním segmentu. Podobně jako externí zákazníci (trhy), tak i interní zákazníci vyjadřují svým chování a vystupováním vetší či menší náklonnost, v tom prvním případě ke značce a v tom druhém případě k zaměstnavateli. Proto i modelování CLV pro interní zákazníky bude vyžadovat kvalifikované predikce a kvantifikaci celé řady jak Hard, tak Soft položek a jejích převod na validní ukazatele.

BibTex


@inproceedings{BUT96767,
 author="Michael {Hanzelka}",
 title="VYUŽITÍ KONCEPCE CUSTOMER LIFE-TIME VALUE VE STRATEGICKÉM ŘÍZENÍ FIREM",
 annote="Cílem této práce je, se primárně zaměřit na metodologii využití CLV pro interní zákazníky a vytvořit tak nové vědecké poznáni v oblasti kvantifikace nákladů a přínosů interních zákazníků, tzn. zaměstnanců a spolupracujících osob v určitém tržním segmentu. Podobně jako externí zákazníci (trhy), tak i interní zákazníci vyjadřují svým chování a vystupováním vetší či menší náklonnost, v tom prvním případě ke značce a v tom druhém případě k zaměstnavateli. Proto i modelování CLV pro interní zákazníky bude vyžadovat kvalifikované predikce a kvantifikaci celé řady jak Hard, tak Soft položek a jejích převod na validní ukazatele.",
 address="Magnanimitas",
 booktitle="Sborník příspěvků z mezinírodní vědecké konference",
 chapter="96767",
 edition="2012017",
 howpublished="print",
 institution="Magnanimitas",
 year="2012",
 month="december",
 pages="1--7",
 publisher="Magnanimitas",
 type="conference paper"
}