Product detail

Systém zajištění osy rotace valivého elementu pro tribologický simulátor

KOŠŤÁL, D. SVOBODA, P.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Při běžné konfiguraci (volné uložení valivého elementu na ložiskách) je osa rotace elementu lehce nakloněna vůči vodorovné rovině. Tato konfigurace sebou přináší několik nevýhod. Systém zajištění osy vnutí valivému elementu vodorovnou osu rotace, čímž dojde k eliminaci těchto nevýhod.

Keywords

upínání valivých elementů, osa rotace elementu, vícenásobný kontakt,

Create date

20.09.2012

Location

místnost A2/401 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Vysoké učení technické v Brně, FSI Technická 2896/2 616 69 BRNO

www

Documents