Publication detail

Co-creation in the Image Development in Car Industry: Possibilities and Limits

MRÁČEK, P. VESELÁ, J. ZICH, R.

Original Title

Co-creation in the Image Development in Car Industry: Possibilities and Limits

Czech Title

Spolutvorba při rozvoji image v automobilovém odvětví: Možnosti a omezení

English Title

Co-creation in the Image Development in Car Industry: Possibilities and Limits

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

article The image, as a part of value for customer, represents a potentially important competitive advantage. A crucial problem is the way how it is developed. Value co-creation concept is an approach showing a new possible way of advantage building. Car industry is in the stage in which any new possibility of competitiveness development should be consid-ered. This article shows how the problem of cooperation between company and its customers in developing image can be solved.

Czech abstract

Image, jako součást hodnoty pro zákazníka, reprezentuje potenciálně důležitou konkurenční výhodu. Rozhodujícím problémem je to, jak je image rozvíjena. Koncept ko-kreace při rozvíjení hodnoty je přístupem, který ukazuje nové způsoby, jak výhodu budovat. Automobilový průmysl je ve stavu, kdy je nutné hledat nové možnosti rozvoje konkurenceschopnosti. Tento příspěvek poukazuje na to, jak může být problém kooperace mezi spoelčností a jejími zákazníky při rozvoji image řešen.

English abstract

article The image, as a part of value for customer, represents a potentially important competitive advantage. A crucial problem is the way how it is developed. Value co-creation concept is an approach showing a new possible way of advantage building. Car industry is in the stage in which any new possibility of competitiveness development should be consid-ered. This article shows how the problem of cooperation between company and its customers in developing image can be solved.

Keywords

Image, competitive environment, co-creation, advantage, competitiveness

RIV year

2012

Released

30.12.2012

Publisher

CERM

Location

Brno

Pages from

114

Pages to

127

Pages count

136

BibTex


@article{BUT96691,
 author="Pavel {Mráček} and Jitka {Veselá} and Robert {Zich}",
 title="Co-creation in the Image Development in Car Industry: Possibilities and Limits",
 annote="article The image, as a part of value for customer, represents a potentially important competitive advantage. A crucial problem is the way how it is developed. Value co-creation concept is an approach showing a new possible way of advantage building. Car industry is in the stage in which any new possibility of competitiveness development should be consid-ered. This article shows how the problem of cooperation between company and its customers in developing image can be solved.",
 address="CERM",
 chapter="96691",
 institution="CERM",
 number="12",
 volume="6",
 year="2012",
 month="december",
 pages="114--127",
 publisher="CERM",
 type="journal article"
}