Publication detail

Critical success factors: Case study of company Kofola a.s.

ROSENBERG, J. ŠMAKALOVÁ, P.

Original Title

Kritické Faktory Úspěchu: Případová Studie Společnosti Kofola a.s.

Czech Title

Kritické Faktory Úspěchu: Případová Studie Společnosti Kofola a.s.

English Title

Critical success factors: Case study of company Kofola a.s.

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Tato práce pojednává o kritických faktorech úspěchu společnosti Kofola a.s. Jsou zde uvedeny rešerše z publikací o dané problematice. Dále jsou zde diskutovány výsledky kvalitativního šetření provedeného z informací uveřejněných o dané společnosti.

Czech abstract

Tato práce pojednává o kritických faktorech úspěchu společnosti Kofola a.s. Jsou zde uvedeny rešerše z publikací o dané problematice. Dále jsou zde diskutovány výsledky kvalitativního šetření provedeného z informací uveřejněných o dané společnosti.

English abstract

This paper discusses the critical success factors of Kofola a.s. In this study there are listed searches from publications on the subject. Furthermore, this paper discusses the results of qualitative investigation which was carried out from of the information presented on public about the company.

Keywords

success, company, factors, critical

RIV year

2012

Released

23.11.2012

Publisher

FP, VUT Brno

Location

Brno

ISBN

978-80-214-4632-8

Book

Mezinárodní workshop doktorandských prací.

Pages from

25

Pages to

31

Pages count

6

BibTex


@inproceedings{BUT96673,
 author="Jan {Rosenberg} and Petra {Šmakalová}",
 title="Kritické Faktory Úspěchu: Případová Studie Společnosti Kofola a.s.",
 annote="Tato práce pojednává o kritických faktorech úspěchu společnosti Kofola a.s. Jsou zde uvedeny rešerše z publikací o dané problematice. Dále jsou zde diskutovány výsledky kvalitativního šetření provedeného z informací uveřejněných o dané společnosti.",
 address="FP, VUT Brno",
 booktitle="Mezinárodní workshop doktorandských prací.",
 chapter="96673",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="FP, VUT Brno",
 year="2012",
 month="november",
 pages="25--31",
 publisher="FP, VUT Brno",
 type="conference paper"
}