Publication detail

Kritické Faktory Úspěchu: Případová Studie Společnosti Kofola a.s.

Original Title

Kritické Faktory Úspěchu: Případová Studie Společnosti Kofola a.s.

Czech Title

Kritické Faktory Úspěchu: Případová Studie Společnosti Kofola a.s.

Language

cs

Original Abstract

Tato práce pojednává o kritických faktorech úspěchu společnosti Kofola a.s. Jsou zde uvedeny rešerše z publikací o dané problematice. Dále jsou zde diskutovány výsledky kvalitativního šetření provedeného z informací uveřejněných o dané společnosti.

Czech abstract

Tato práce pojednává o kritických faktorech úspěchu společnosti Kofola a.s. Jsou zde uvedeny rešerše z publikací o dané problematice. Dále jsou zde diskutovány výsledky kvalitativního šetření provedeného z informací uveřejněných o dané společnosti.

BibTex


@inproceedings{BUT96673,
 author="Jan {Rosenberg} and Petra {Šmakalová}",
 title="Kritické Faktory Úspěchu: Případová Studie Společnosti Kofola a.s.",
 annote="Tato práce pojednává o kritických faktorech úspěchu společnosti Kofola a.s. Jsou zde uvedeny rešerše z publikací o dané problematice. Dále jsou zde diskutovány výsledky kvalitativního šetření provedeného z informací uveřejněných o dané společnosti.",
 address="FP, VUT Brno",
 booktitle="Mezinárodní workshop doktorandských prací.",
 chapter="96673",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="FP, VUT Brno",
 year="2012",
 month="november",
 pages="25--31",
 publisher="FP, VUT Brno",
 type="conference paper"
}