Publication detail

Success-ability Conception Competitiveness - Victory or Participation in Competition?

ZICH, R.

Original Title

Koncepce úspěchuschopnosti Konkurenceschopnost - vítězství, nebo účast v soutěži?

Czech Title

Koncepce úspěchuschopnosti Konkurenceschopnost - vítězství, nebo účast v soutěži?

English Title

Success-ability Conception Competitiveness - Victory or Participation in Competition?

Type

book

Language

cs

Original Abstract

Kniha se zabývá problematikou strategického přístupu k rozvoji konkurenceschopnosti s důrazem na cílovou orientaci v chování podniku. Představuje koncepci úspěchuschopnosti v teoreticko-aplikační rovině. Tento koncept propojuje čtyři základní témata – úspěch organizace, konkurenci, strategii a rozvoj konkurenceschopnosti. Výchozím bodem je samotné vymezení pojmu úspěchuschopnost. Vedle terminologického základu jsou zde definována specifika přístupu a souvislost se strategickým přístupem k řízení. Zásadním tématem je pak vymezení strategie úspěchuschopnosti v kontextu tradičně koncipované strategie podniku. Navazující část definuje cílovou úroveň strategie úspěchuschopnosti. Cílová úroveň vychází z komplexního pojímání úspěchu libovolné organizace, hodnotící ekonomické, externí a interní aspekty jejího rozvoje. Vedle jisté filozofie tohoto konceptu je zde vymezena důležitost přístupu kombinujícího uvedené aspekty, zejména pak s ohledem na dlouhodobý strategický rozvoj. Třetí oblastí je specifické definování konkurence a konkurenčního prostoru.

Czech abstract

Kniha se zabývá problematikou strategického přístupu k rozvoji konkurenceschopnosti s důrazem na cílovou orientaci v chování podniku. Představuje koncepci úspěchuschopnosti v teoreticko-aplikační rovině. Tento koncept propojuje čtyři základní témata – úspěch organizace, konkurenci, strategii a rozvoj konkurenceschopnosti. Výchozím bodem je samotné vymezení pojmu úspěchuschopnost. Vedle terminologického základu jsou zde definována specifika přístupu a souvislost se strategickým přístupem k řízení. Zásadním tématem je pak vymezení strategie úspěchuschopnosti v kontextu tradičně koncipované strategie podniku. Navazující část definuje cílovou úroveň strategie úspěchuschopnosti. Cílová úroveň vychází z komplexního pojímání úspěchu libovolné organizace, hodnotící ekonomické, externí a interní aspekty jejího rozvoje. Vedle jisté filozofie tohoto konceptu je zde vymezena důležitost přístupu kombinujícího uvedené aspekty, zejména pak s ohledem na dlouhodobý strategický rozvoj. Třetí oblastí je specifické definování konkurence a konkurenčního prostoru.

English abstract

The book concerns with the issue of a strategic approach to the development of competitiveness with emphasis on the objective orientation in the company behaviour. The publication introduces the concept of success-ability in the theoretical-application level. This concept links four principal topics – success of organization, competition, strategy and development of competitiveness. The definition of the term "success-ability" as such represents the point of reference. Particularities of the approach and link with strategic approach to management are characterized along with basic terminology. The formulation of success-ability strategy in the context of traditionally outlined company strategy represents the key topic. Next part defines the objective level of the success-ability strategy. Defined objective level comes out from the complex interpretation of the success of any organization evaluating economic, external and internal aspects of its development. The importance of the approach, combining mentioned aspects (namely as regards long-term strategic development) is recognized along with a certain philosophy of this concept. The third area specifically defines competition and competitive space.

Keywords

success-ability, competitiveness, competitive advantage, strategy

RIV year

2012

Released

19.12.2012

Publisher

Akademické nakladatelství CERM

Location

Brno

ISBN

978-80-7204-818-2

Edition

Monografie

Edition number

1

Pages count

125

BibTex


@book{BUT96648,
 author="Robert {Zich}",
 title="Koncepce úspěchuschopnosti Konkurenceschopnost - vítězství, nebo účast v soutěži?",
 annote="Kniha se zabývá problematikou strategického přístupu k rozvoji konkurenceschopnosti s důrazem na cílovou orientaci v chování podniku. Představuje koncepci úspěchuschopnosti v teoreticko-aplikační rovině. Tento koncept propojuje čtyři základní témata – úspěch organizace, konkurenci, strategii a rozvoj konkurenceschopnosti. Výchozím bodem je samotné vymezení pojmu úspěchuschopnost. Vedle terminologického základu jsou zde definována specifika přístupu a souvislost se strategickým přístupem k řízení. Zásadním tématem je pak vymezení strategie úspěchuschopnosti v kontextu tradičně koncipované strategie podniku. Navazující část definuje cílovou úroveň strategie úspěchuschopnosti. Cílová úroveň vychází z komplexního pojímání úspěchu libovolné organizace, hodnotící ekonomické, externí a interní aspekty jejího rozvoje. Vedle jisté filozofie tohoto konceptu je zde vymezena důležitost přístupu kombinujícího uvedené aspekty, zejména pak s ohledem na dlouhodobý strategický rozvoj. Třetí oblastí je specifické definování konkurence a konkurenčního prostoru.",
 address="Akademické nakladatelství CERM",
 chapter="96648",
 edition="Monografie",
 howpublished="print",
 institution="Akademické nakladatelství CERM",
 year="2012",
 month="december",
 publisher="Akademické nakladatelství CERM",
 type="book"
}