Product detail

Software pro vyhodnocení maximálních axiálních sil ve šroubech

SVOBODA, P. KREJČÍ, P.

Product type

software

Abstract

Software zobrazuje a zaznamenávý osovou sílu v závislosti na čase. Vyhodnocuje maximální dosaženou sílu v průběhu jednoho měření. Po ukončení měřicího cyklu umožňuje export do formátu MS Excel. Při exportu do formátu xls ukládat graf naměřených hodnot a maximální dosaženou hodnotu měřené veličiny.

Keywords

axiální síly, šroubové spoje, tenzometrické měření

Create date

19.10.2012

Location

místnost A2/421 - Tribologická laboratoř ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Vysoké učení technické v Brně, FSI Technická 2896/2 616 69 BRNO

www

Documents