Product detail

Technologie vláknobetonu s využitím polypropylenových vláken upravených nízkoteplotním plazmatem pro užití ve stavebnictví pro venkovní odstavnou plochu

BODNÁROVÁ, L. HELA, R. VÁLEK, J. HERKA, P. ŠŤAHEL, P.

Product type

ověřená technologie

Abstract

Beton třídy C 25/30 XF2, S3 dle ČSN EN 206-1 s využitím polypropylenových vláken upravených nízkoteplotním plazmatem aplikovaný do venkovní odstavné betonové plochy. Dilatační celky 6 x 6 m, tloušťka desky 160 mm. Třída betonu dle ČSN EN 206-1: C 25/30 XF2, objemová hmotnost ztvrdlého betonu 2310 kg/m3. Průměrná pevnost v tlaku po 28 dnech zrání 35 MPa, pevnost v tahu za ohybu 4,1 MPa. Úprava PP vláken plazmatem umožňuje dosažení lepší soudržnosti PP vláken s cementovou matricí. Tím lze dosáhnout lepší užitné vlastnosti dané konstrukce.

Keywords

polypropylenová vlákna, plazma, průmyslové podlahy

Create date

18.10.2012

Location

KrampeHarex CZ s.r.o.

www

Documents