Product detail

Aplikace pro segmentaci a analýzu tvaru sedimentárních zrn v obrazech z elektronového mikroskopu

KŘUPKA, A. ŘÍHA, K.

Product type

software

Abstract

Tato aplikace slouží ke snadné segmentaci a analýze tvaru sedimentárního zrna ve snímcích z elektronového mikroskopu. Segmentace je prováděna výběrem regionů vymezených automatickým algoritmem watershed, v případě potřeby je možné provést korekci generovaných regionů. Výsledný 2D tvar masky zrna je analyzován prostřednictvím extrakce tzv. pattern spekter (matematická morfologie). Rozložení pattern spektra nese informaci jak o obvodové struktuře zrna, tak i o celkovém tvaru, což lze využít k číselnému hodnocení jeho zaoblenosti a kruhovosti. Masky zrn získané segmentací jsou ukládány do obrazových souborů, hodnoty pattern spekter se zapisují do souboru typu CSV.

Keywords

Segmentace, pattern spektrum, sedimentární zrna, obraz z elektronového mikroskopu

Create date

18.12.2012

Location

http://www.stud.feec.vutbr.cz/~xkrupk01/appGrain/

www

Documents