Publication detail

Interoperability through ontologies

KUPCÍK, M. BRADÁC, Z. ŠÍR, M.

Original Title

Interoperability through ontologies

Czech Title

Interoperabilita prostřednictvím ontologií

English Title

Interoperability through ontologies

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

In this paper we concentrate on facilitating and quickening mutual communications between several systems thus allowing their closely interconnection, alias interoperability. We discuss wide definition of word ontology and describe sets of criteria and properties that help us divide ontologies. For presentation of so far discovered ways of ontology utilization for our purposes we describe several model applications that help closer understanding and classifying of ontology applications. We split described applications into two categories: information purvey and mutual access to knowledge.

Czech abstract

V tomto článku se zaměřujeme na usnadňování a zrychlování vzájemné komunikace mezi různými systémy, což umožní jejich těsnější propojení, tedy interoperabilitu. Diskutujeme zde široký význam slova ontologie a popisujeme sadu kritétirí a vlastností, které nám pomáhají rozlišovat ontologie. Pro prezentaci doposud objevených způsobů využití ontologií pro účely interoperability jsme popsali několik modelových aplikací, které umožňují bližší pochopení ontologií. Rozdělili jsme popsané aplikace do dvou oblastí: poskytování informací a obecný přístup ke znalostem.

English abstract

In this paper we concentrate on facilitating and quickening mutual communications between several systems thus allowing their closely interconnection, alias interoperability. We discuss wide definition of word ontology and describe sets of criteria and properties that help us divide ontologies. For presentation of so far discovered ways of ontology utilization for our purposes we describe several model applications that help closer understanding and classifying of ontology applications. We split described applications into two categories: information purvey and mutual access to knowledge.

Keywords

Ontology, Interoperability, Data sharing, Terms representation, Diagnostic systems

RIV year

2012

Released

23.05.2012

ISBN

978-3-902823-21-2

Book

Proceedings of 11th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems

Pages from

111

Pages to

115

Pages count

5

BibTex


@inproceedings{BUT96350,
 author="Michal {Kupčík} and Zdeněk {Bradáč} and Michal {Šír}",
 title="Interoperability through ontologies",
 annote="In this paper we concentrate on facilitating and quickening mutual communications between several systems thus allowing their closely interconnection, alias interoperability. We discuss wide definition of word ontology and describe sets of criteria and properties that help us divide ontologies. For presentation of so far discovered ways of ontology utilization for our purposes we describe several model applications that help closer understanding and classifying of ontology applications. We split described applications into two categories: information purvey and mutual access to knowledge.",
 booktitle="Proceedings of 11th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems",
 chapter="96350",
 howpublished="print",
 year="2012",
 month="may",
 pages="111--115",
 type="conference paper"
}