Publication detail

Volba marketingových činností vzhledem k velikosti podniku

Original Title

Volba marketingových činností vzhledem k velikosti podniku

Czech Title

Volba marketingových činností vzhledem k velikosti podniku

Language

cs

Original Abstract

Cílem článku je prezentovat vybrané údaje získané z primárního výzkumu, který se týká výběru marketingových aktivit použít v českém podnikatelském prostředí s ohledem na jejich velikost. Aktuální vysoce konkurenční prostředí vyvolává trvalý tlak na společnosti, které sledují a přizpůsobují se důležitým trendům a změnám, aby si udrželi plánovanou pozici na cílových trzích. Logickou reakcí na změny a požadavky je užití kombinace marketingových aktivit v marketingovém řízení. Metody pro článek byly využity pro získání údajů v primárním výzkumu pomocí dotazníkového šetření a zpracování statistickým softwarem IBM SPSS Statistics 20. Výzkumný vzorek tvoří 147 společností v roce 2010 a 115 společností v roce 2011. Všechny společnosti působí v českém prostředí a byli vybrány náhodně. Hlavním vědeckým cílem je analyzovat stav marketingového řízení a určit, zda existuje vztah mezi volbou marketingových aktivit a velikosti podniku v českém podnikatelském prostředí. Analyzované období pokrývá roky 2010 a 2011. Závěry výzkumu ukazují na rozdíly v použití marketingových aktivit s ohledem na velikosti podniku. V článku se věnuje pozornosyst jednotlivým vybraným činnostem, zejména s ohledem na význam jejich výběru společnostmi. Bylo zjištěno, že tyto společnosti při hledání obchodních příležitostí používají hlavně marketingové činnosti jako vymezení marketingových cílů, sledování potřeb cílových zákazníků a měření spokojenosti zákazníků. Bylo také zjištěno, že je pouze průměrná závislost mezi definicí marketingových cílů a velikosti podniku. Společnosti si jsou vědomi důležitosti vztahu se svými zákazníky, ale řízení marketingu představuje stále oblast, ve které podniky mohou najít možnosti, jak zvýšit vlastní konkurenceschopnost s ohledem na rostoucí konkurenční prostředí.

Czech abstract

Cílem článku je prezentovat vybrané údaje získané z primárního výzkumu, který se týká výběru marketingových aktivit použít v českém podnikatelském prostředí s ohledem na jejich velikost. Aktuální vysoce konkurenční prostředí vyvolává trvalý tlak na společnosti, které sledují a přizpůsobují se důležitým trendům a změnám, aby si udrželi plánovanou pozici na cílových trzích. Logickou reakcí na změny a požadavky je užití kombinace marketingových aktivit v marketingovém řízení. Metody pro článek byly využity pro získání údajů v primárním výzkumu pomocí dotazníkového šetření a zpracování statistickým softwarem IBM SPSS Statistics 20. Výzkumný vzorek tvoří 147 společností v roce 2010 a 115 společností v roce 2011. Všechny společnosti působí v českém prostředí a byli vybrány náhodně. Hlavním vědeckým cílem je analyzovat stav marketingového řízení a určit, zda existuje vztah mezi volbou marketingových aktivit a velikosti podniku v českém podnikatelském prostředí. Analyzované období pokrývá roky 2010 a 2011. Závěry výzkumu ukazují na rozdíly v použití marketingových aktivit s ohledem na velikosti podniku. V článku se věnuje pozornosyst jednotlivým vybraným činnostem, zejména s ohledem na význam jejich výběru společnostmi. Bylo zjištěno, že tyto společnosti při hledání obchodních příležitostí používají hlavně marketingové činnosti jako vymezení marketingových cílů, sledování potřeb cílových zákazníků a měření spokojenosti zákazníků. Bylo také zjištěno, že je pouze průměrná závislost mezi definicí marketingových cílů a velikosti podniku. Společnosti si jsou vědomi důležitosti vztahu se svými zákazníky, ale řízení marketingu představuje stále oblast, ve které podniky mohou najít možnosti, jak zvýšit vlastní konkurenceschopnost s ohledem na rostoucí konkurenční prostředí.

BibTex


@article{BUT96210,
 author="František {Milichovský} and Petra {Šmakalová}",
 title="Volba marketingových činností vzhledem k velikosti podniku",
 annote="Cílem článku je prezentovat vybrané údaje získané z primárního výzkumu, který se týká výběru marketingových aktivit použít v českém podnikatelském prostředí s ohledem na jejich velikost. Aktuální vysoce konkurenční prostředí vyvolává trvalý tlak na společnosti, které sledují a přizpůsobují se důležitým trendům a změnám, aby si udrželi plánovanou pozici na cílových trzích. Logickou reakcí na změny a požadavky je užití kombinace marketingových aktivit v marketingovém řízení.
Metody pro článek byly využity pro získání údajů v primárním výzkumu pomocí dotazníkového šetření a zpracování statistickým softwarem IBM SPSS Statistics 20. Výzkumný vzorek tvoří 147 společností v roce 2010 a 115 společností v roce 2011. Všechny společnosti působí v českém prostředí a byli vybrány náhodně.
Hlavním vědeckým cílem je analyzovat stav marketingového řízení a určit, zda existuje vztah mezi volbou marketingových aktivit a velikosti podniku v českém podnikatelském prostředí. Analyzované období pokrývá roky 2010 a 2011.
Závěry výzkumu ukazují na rozdíly v použití marketingových aktivit s ohledem na velikosti podniku. V článku se věnuje pozornosyst jednotlivým vybraným činnostem, zejména s ohledem na význam jejich výběru společnostmi. Bylo zjištěno, že tyto společnosti při hledání obchodních příležitostí používají hlavně marketingové činnosti jako vymezení marketingových cílů, sledování potřeb cílových zákazníků a měření spokojenosti zákazníků. Bylo také zjištěno, že je pouze průměrná závislost mezi definicí marketingových cílů a velikosti podniku.
Společnosti si jsou vědomi důležitosti vztahu se svými zákazníky, ale řízení marketingu představuje stále oblast, ve které podniky mohou najít možnosti, jak zvýšit vlastní konkurenceschopnost s ohledem na rostoucí konkurenční prostředí.",
 address="FP",
 chapter="96210",
 institution="FP",
 number="12",
 volume="2012",
 year="2012",
 month="december",
 pages="56--67",
 publisher="FP",
 type="journal article - other"
}