Product detail

Poloprovozní jednotka technologie katalytické oxidace na jednotce 2U-600

JECHA, D. SKRYJA, P. JEDLIČKA, F. BRUMMER, V.

Product type

poloprovoz

Abstract

Poloprovozní katalytická jednotka je navržena pro testování alternativní metody ke snižování těkavých organických látek (VOC) a CO z proudu odplynu. Uvažovanou technologií je katalytická oxidace na pevném loži. Experimentální jednotka se skládá z přívodního potrubí osazeného měřícími armaturami ke stanovení vstupních parametrů, jako jsou tlak, teplota a složení procesního odplynu. Vstupní potrubí má rozměr DN80. Pro zjištění vstupních parametrů je vstupní potrubí osazeno měřícími prvky. Odplyn je přiveden shora do katalytického reaktoru, ve kterém se nachází katalytické lože. Skutečné katalytické lože reaktoru je rozděleno z důvodu ředění odplynu na dvě jednotlivé katalytické lože.

Keywords

katalytická oxidace na pevném loži, snižování těkavých organických látek (VOC) a CO, čistění odpadního plynu

Create date

01.06.2012

Location

Momentive Specialty Chemicals, a.s. Sokolov

Documents