Product detail

DA modul pro řízení atenuatorů

MYŠKA, R.

Product type

funkční vzorek

Abstract

DA modul je určen pro dálkové řízení atenuatorů, které jsou součástí detekčních hlavic v systému detekce a lokalizace částečných výbojů ve výkonových olejových transformátorech. Modul obsahuje čtyři nezávislé digitálně analogové převodníky (ADC), mikroprocesorovou řídící jednotkou a napájecí zdroj. Stejnosměrné výstupní napětí jednotlivých ADC je řízeno mikroprocesorovou jednotkou (MCU). Mikroprocesorová jednotka nastavuje digitální hodnoty na základě dat, které se generují prostřednictvím obslužného programu běžíciho na PC s nímž MCU komunikuje prostřednictvím rozhraní USB. DA modulu obsahuje rozhraní pro připojení ISP programátoru pro případnou úpravu fimware MCU.

Keywords

DA převoddník, mikrokontroler

Create date

20.04.2012

Location

UTEE, FEKT VUT v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno

www