Publication detail

Methods of Technical Diagnostics

KLUSÁČEK, S.

Original Title

Metody bezdemontážní diagnostiky

Czech Title

Metody bezdemontážní diagnostiky

English Title

Methods of Technical Diagnostics

Type

dissertation

Language

cs

Original Abstract

Základním cílem této disertační práce je přispění k rozvoji diagnostických metod testování piezoelektrického senzoru. Práce popisuje identifikační a diagnostické metody mikrotrhlin v piezoelektrických senzorech. Hlavní náplní disertační práce je kromě vývoje prototypu snímače klepání, nalezení vhodných metod pro diagnostiku snímače klepání a dále prověření metod pro odhalení trhlin nebo prasklin v piezokeramice snímače. Poslední část práce se zabývá vlivem mikrotrhlin v piezokeramice na měřená data z piezoelektrického snímače. Metody, jimiž se práce zejména zabývá, jsou měření impedance a různé metody měření frekvenčních charakteristik snímače, které známé vlastnosti piezoelektrického materiálu využily jako informačního zdroje pro měření a diagnostiku. Za hlavní výsledek práce lze považovat nalezení a prověření způsobů, které je možno použít pro vlastní diagnostiku piezoelektrických senzorů.

Czech abstract

Základním cílem této disertační práce je přispění k rozvoji diagnostických metod testování piezoelektrického senzoru. Práce popisuje identifikační a diagnostické metody mikrotrhlin v piezoelektrických senzorech. Hlavní náplní disertační práce je kromě vývoje prototypu snímače klepání, nalezení vhodných metod pro diagnostiku snímače klepání a dále prověření metod pro odhalení trhlin nebo prasklin v piezokeramice snímače. Poslední část práce se zabývá vlivem mikrotrhlin v piezokeramice na měřená data z piezoelektrického snímače. Metody, jimiž se práce zejména zabývá, jsou měření impedance a různé metody měření frekvenčních charakteristik snímače, které známé vlastnosti piezoelektrického materiálu využily jako informačního zdroje pro měření a diagnostiku. Za hlavní výsledek práce lze považovat nalezení a prověření způsobů, které je možno použít pro vlastní diagnostiku piezoelektrických senzorů.

English abstract

The main objective of the presented thesis is to contribute to the development of diagnostic methods for piezoelectric sensor testing. The thesis describes the methods for piezoelectric sensors microcracks identification and diagnostics. The core of the thesis presents the development of a knock sensor prototype, design of suitable methods for the knock sensors diagnosis and evaluation of developed methods with focus on detection of microcracks in the sensor piezoceramic. The last part of the thesis deals with the influence of cracks and splits on the measured data from the piezoelectric transducer. The presented methods are focusing on impedance measurements and sensors frequency response measurements. Known properties of used piezoelectric material as an information source for measurement and diagnosis are provided. The main result of the work is the evaluation of the methods developed for the piezoelectric sensors self-diagnosis.

Keywords

Technical diagnostics, condition monitoring, sensor self-diagnostic, vibration, accelerometer, piezoelectric sensor, knock sensor, calibration, piezoceramic, cracks, microcracks, impedance measurement, frequency response

Released

30.08.2012

Publisher

VUT Brno

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

113

Pages count

113

BibTex


@phdthesis{BUT96000,
 author="Stanislav {Klusáček}",
 title="Metody bezdemontážní diagnostiky",
 annote="Základním cílem této disertační práce je přispění k rozvoji diagnostických metod testování piezoelektrického senzoru. Práce popisuje identifikační a diagnostické metody mikrotrhlin v piezoelektrických senzorech. Hlavní náplní disertační práce je kromě vývoje prototypu snímače klepání, nalezení vhodných metod pro diagnostiku snímače klepání a dále prověření metod pro odhalení trhlin nebo prasklin v piezokeramice snímače. Poslední část práce se zabývá vlivem mikrotrhlin v piezokeramice na měřená data z piezoelektrického snímače. Metody, jimiž se práce zejména zabývá, jsou měření impedance a různé metody měření frekvenčních charakteristik snímače, které známé vlastnosti piezoelektrického materiálu využily jako informačního zdroje pro měření a diagnostiku. Za hlavní výsledek práce lze považovat nalezení a prověření způsobů, které je možno použít pro vlastní diagnostiku piezoelektrických senzorů.",
 address="VUT Brno",
 chapter="96000",
 institution="VUT Brno",
 year="2012",
 month="august",
 pages="1--113",
 publisher="VUT Brno",
 type="dissertation"
}