Publication detail

Efekt nízkoteplotní plazmové úpravy na chování polypropylenových vláken v betonu

KOPKÁNĚ, D. BODNÁROVÁ, L. FIALOVÁ, M. SŤAHEL, P. HELA, R. ČERNÁK, M. VOREL, P. HERKA, P.

Original Title

Efekt nízkoteplotní plazmové úpravy na chování polypropylenových vláken v betonu

Czech Title

Efekt nízkoteplotní plazmové úpravy na chování polypropylenových vláken v betonu

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek uvadí výsledky dosažené na betonech s příměsí polypropylenových vláken upravených v nízkoteplotním plazmatickém výboji s využitím technologie Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge. Výsledky zahrnují konzistenci a obsah vzduchu v betonové směsi po zamíchání. Pevnostní charakteristiky jsou dány pevností v tahu za ohybu a tlaku po jednom a třech dnech od zamíchání. Byl prokázán příznivý vliv plazmové úpravy na obsah vzduchu a až dvojnásobný nárůst pevnosti v porovnání se směsí bez vláken či polypropylenovými vlákny bez úpravy.

Czech abstract

Příspěvek uvadí výsledky dosažené na betonech s příměsí polypropylenových vláken upravených v nízkoteplotním plazmatickém výboji s využitím technologie Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge. Výsledky zahrnují konzistenci a obsah vzduchu v betonové směsi po zamíchání. Pevnostní charakteristiky jsou dány pevností v tahu za ohybu a tlaku po jednom a třech dnech od zamíchání. Byl prokázán příznivý vliv plazmové úpravy na obsah vzduchu a až dvojnásobný nárůst pevnosti v porovnání se směsí bez vláken či polypropylenovými vlákny bez úpravy.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT95899,
 author="Daniel {Kopkáně} and Lenka {Bodnárová} and Monika {Dušková} and Pavel {Sťahel} and Rudolf {Hela} and Mirko {Černák} and Pavel {Vorel} and Petr {Herka}",
 title="Efekt nízkoteplotní plazmové úpravy na chování polypropylenových vláken v betonu",
 annote="Příspěvek uvadí výsledky dosažené na betonech s příměsí polypropylenových vláken upravených v nízkoteplotním plazmatickém výboji s využitím technologie Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge. Výsledky zahrnují konzistenci a obsah vzduchu v betonové směsi po zamíchání. Pevnostní charakteristiky jsou dány pevností v tahu za ohybu a tlaku po jednom a třech dnech od zamíchání. Byl prokázán příznivý vliv plazmové úpravy na obsah vzduchu a až dvojnásobný nárůst pevnosti v porovnání se směsí bez vláken či polypropylenovými vlákny bez úpravy.",
 booktitle="Konference s mezinárodní účastí 19. Betonářské Dny 2012",
 chapter="95899",
 edition="Vlastimil Šrůma",
 howpublished="print",
 year="2012",
 month="november",
 pages="610--616",
 type="conference paper"
}