Publication detail

MAAS: Moderní prostředek pro určování astronomicko - geodetických tížnicových odchylek

MACHOTKA, R.

Original Title

MAAS: Moderní prostředek pro určování astronomicko - geodetických tížnicových odchylek

Czech Title

MAAS: Moderní prostředek pro určování astronomicko - geodetických tížnicových odchylek

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek pojednává o možnostech „Mobilního automatizovaného astronomického systému“, jehož vývoj byl před nedávnem ukončen na Fakultě stavební, Vysokého učení technického v Brně. Systém umožňuje určovat tížnicové odchylky přímým astronomicko - geodetickým měřením v terénu. Ve srovnání se staršími přístroji pro astronomicko – geodetická měření (astroláby, pasážníky, atd.) nabízí mnoho výhod, mezi nimi snadnou přenosnost, plně automatické měření či vysokou kvalitu a stabilitu výsledků. V příspěvku jsou stručně shrnuty výsledky testování systému i jeho experimentálního využití pro vytváření či testování modelů kvazigeoidu.

Czech abstract

Příspěvek pojednává o možnostech „Mobilního automatizovaného astronomického systému“, jehož vývoj byl před nedávnem ukončen na Fakultě stavební, Vysokého učení technického v Brně. Systém umožňuje určovat tížnicové odchylky přímým astronomicko - geodetickým měřením v terénu. Ve srovnání se staršími přístroji pro astronomicko – geodetická měření (astroláby, pasážníky, atd.) nabízí mnoho výhod, mezi nimi snadnou přenosnost, plně automatické měření či vysokou kvalitu a stabilitu výsledků. V příspěvku jsou stručně shrnuty výsledky testování systému i jeho experimentálního využití pro vytváření či testování modelů kvazigeoidu.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT95649,
 author="Radovan {Machotka}",
 title="MAAS: Moderní prostředek pro určování astronomicko - geodetických tížnicových odchylek",
 annote="Příspěvek pojednává o možnostech „Mobilního automatizovaného astronomického systému“, jehož vývoj byl před nedávnem ukončen na Fakultě stavební, Vysokého učení technického v Brně. Systém umožňuje určovat tížnicové odchylky přímým astronomicko - geodetickým měřením v terénu. Ve srovnání se staršími přístroji pro astronomicko – geodetická měření (astroláby, pasážníky, atd.) nabízí mnoho výhod, mezi nimi snadnou přenosnost, plně automatické měření či vysokou kvalitu a stabilitu výsledků. V příspěvku jsou stručně shrnuty výsledky testování systému i jeho experimentálního využití pro vytváření či testování modelů kvazigeoidu.",
 address="Slovenská společnosť geodetov a kartografov",
 booktitle="VYUŽITIE MODERNEJ GEODETICKEJ TECHNIKY V GEODETICKÝCH REFERENČNÝCH SYSTÉMOCH",
 chapter="95649",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Slovenská společnosť geodetov a kartografov",
 year="2012",
 month="october",
 pages="143--150",
 publisher="Slovenská společnosť geodetov a kartografov",
 type="conference paper"
}