Product detail

Software pro simulaci vzdálenosti a azimutu zdroje zvuku

ORLOVSKÝ, K. BALÍK, M.

Product type

software

Abstract

Tento software slouží pro simulaci polohy zdroje zvuku a jeho reprodukci vícekanálovou reproduktorovou soustavou. Poloha zdroje zvuku je zde určená jeho azimutem a vzdáleností od posluchače. Software pracuje ve dourozměrném prostoru. Simulace vzdálenosti posluchače od zdroje zvuku se realizuje pomocí zvukových odrazů, které získává umístěním zdroje zvuku do virtuální pravoúhlé místnosti. Aplikace umožňuje reprodukovat nasimulovanou polohu jednou z definovaných vícekanálových reproduktorových soustav.

Keywords

panorámování zdroje zvuku; simulace vzdálenosti zdroje zvuku

Create date

04.12.2012

Location

http://splab.cz/download/software/software-pro-simulaci-vzdalenosti-a-azimutu-zdroje-zvuku

www

Documents