Publication detail

Corporate Social Responsibilty and how to measuare?

ČERNOHORSKÁ, L. PUTNOVÁ, A.

Original Title

Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit?

Czech Title

Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit?

English Title

Corporate Social Responsibilty and how to measuare?

Type

book

Language

cs

Original Abstract

Kniha přináší nejenom základní koncepci CSR, ale také návod jak ji naplňovat a vyhodnocovat. Nabízí také příklady z praxe. Smyslem je ukázat souvislosti mezi jednotlivými faktory - ekologickými, sociálními a environmentálními a jejich reportováním a možnostem zlepšení v rámci CSR.

Czech abstract

Kniha přináší nejenom základní koncepci CSR, ale také návod jak ji naplňovat a vyhodnocovat. Nabízí také příklady z praxe. Smyslem je ukázat souvislosti mezi jednotlivými faktory - ekologickými, sociálními a environmentálními a jejich reportováním a možnostem zlepšení v rámci CSR.

English abstract

This book provides not only the basic concepts of CSR, but also instructions how to implement and evaluate it. It also offers examples of practice from companies. The purpose is to show the connection between the individual factors-environmental, social and environmental and reporting of their capabilities and improving in CSR framework.

Keywords

Social responsibility, evaluation, implementation, companies, economic factors

RIV year

2012

Released

10.10.2012

Publisher

CERM

Location

Brno

ISBN

978-80-7204-806-9

Edition

1

Edition number

1

Pages count

130

BibTex


@book{BUT95445,
 author="Lenka {Černohorská} and Anna {Putnová}",
 title="Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit?",
 annote="Kniha přináší nejenom základní koncepci CSR, ale také návod jak ji naplňovat a vyhodnocovat. Nabízí také příklady z praxe. Smyslem je ukázat souvislosti mezi jednotlivými faktory - ekologickými, sociálními a environmentálními a jejich reportováním a možnostem zlepšení v rámci CSR.",
 address="CERM",
 chapter="95445",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="CERM",
 year="2012",
 month="october",
 publisher="CERM",
 type="book"
}