Publication detail

Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit?

Original Title

Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit?

Czech Title

Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit?

Language

cs

Original Abstract

Kniha přináší nejenom základní koncepci CSR, ale také návod jak ji naplňovat a vyhodnocovat. Nabízí také příklady z praxe. Smyslem je ukázat souvislosti mezi jednotlivými faktory - ekologickými, sociálními a environmentálními a jejich reportováním a možnostem zlepšení v rámci CSR.

Czech abstract

Kniha přináší nejenom základní koncepci CSR, ale také návod jak ji naplňovat a vyhodnocovat. Nabízí také příklady z praxe. Smyslem je ukázat souvislosti mezi jednotlivými faktory - ekologickými, sociálními a environmentálními a jejich reportováním a možnostem zlepšení v rámci CSR.

BibTex


@book{BUT95445,
 author="Lenka {Černohorská} and Anna {Putnová}",
 title="Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit?",
 annote="Kniha přináší nejenom základní koncepci CSR, ale také návod jak ji naplňovat a vyhodnocovat. Nabízí také příklady z praxe. Smyslem je ukázat souvislosti mezi jednotlivými faktory - ekologickými, sociálními a environmentálními a jejich reportováním a možnostem zlepšení v rámci CSR.",
 address="CERM",
 chapter="95445",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="CERM",
 year="2012",
 month="october",
 publisher="CERM",
 type="book"
}