Publication detail

The method of ellipse identification frm covariance matrix

BURIAN, F. FLORIÁN, T. ŽALUD, L.

Original Title

Zjištění parametrů elipsy z kovarianční matice identifikovaného systému

Czech Title

Zjištění parametrů elipsy z kovarianční matice identifikovaného systému

English Title

The method of ellipse identification frm covariance matrix

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Jeden z problémů který je třeba během sebelokalizace robotů řešit je operace, která ze známých koeficientů kovarianční matice vykreslí elipsu e, která ohraničuje oblast, ve které se nachází statistické procento všech pokusů náhodného jevu. Dostupná literatura se velmi liší ve způsobu vyjadřování jednotlivých koeficientů a s tím souvisejících rovnic. Velmi často proto dochází u autorů cizích i domácích k záměnám funkcí mezi různými popisy. V této práci je odvozeno jedno z možných řešení.

Czech abstract

Jeden z problémů který je třeba během sebelokalizace robotů řešit je operace, která ze známých koeficientů kovarianční matice vykreslí elipsu e, která ohraničuje oblast, ve které se nachází statistické procento všech pokusů náhodného jevu. Dostupná literatura se velmi liší ve způsobu vyjadřování jednotlivých koeficientů a s tím souvisejících rovnic. Velmi často proto dochází u autorů cizích i domácích k záměnám funkcí mezi různými popisy. V této práci je odvozeno jedno z možných řešení.

English abstract

In paper is solved equation for parameters of ellipse from covariance matrix

Keywords

self-localization, SLAM, elipse, identification

RIV year

2012

Released

05.09.2012

ISBN

978-80-214-4547-5

Book

Workshop Perspektivní projekty vývoje řídicích a senzorických technologií září 2012

Pages from

27

Pages to

32

Pages count

6

BibTex


@inproceedings{BUT95414,
  author="František {Burian} and Tomáš {Florián} and Luděk {Žalud}",
  title="Zjištění parametrů elipsy z kovarianční matice identifikovaného systému",
  annote="Jeden z problémů který je třeba během sebelokalizace robotů řešit je operace, která ze známých koeficientů kovarianční matice vykreslí elipsu e, která ohraničuje oblast, ve
které se nachází statistické procento všech pokusů náhodného jevu. Dostupná literatura se velmi liší ve způsobu vyjadřování jednotlivých koeficientů a s tím souvisejících rovnic.
Velmi často proto dochází u autorů cizích i domácích k záměnám funkcí mezi různými popisy. V této práci je odvozeno jedno z možných řešení.",
  booktitle="Workshop Perspektivní projekty vývoje řídicích a senzorických technologií září 2012",
  chapter="95414",
  howpublished="print",
  year="2012",
  month="september",
  pages="27--32",
  type="conference paper"
}