Product detail

Rychlonabíječ pro elektromobil SUPERBEL

VOREL, P. KUZDAS, J. PROCHÁZKA, P. ČERVINKA, D. CIPÍN, R. PAZDERA, I.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Rychlonabíječ s maximálními trvalými výstupními parametry 350V/80A napájený z trojfázové sítě 3x400V/50Hz. Jádrem nabíječe je výkonový DC/DC měnič s pulsním transformátorem, s netradičně vysokým spínacím kmitočtem (100kHz). Díky tomu je dosaženo malých rozměrů transformátoru a výstupních tlumivek. Celková dosažená hmotnostní hustotqa výkonu činí cca 700W/kg. Rozměry přístroje jsou cca 80x25x35cm. V měniči jsou použity nejmodernější výkonové polovodiče z karbidu křemíku.

Keywords

rychlonabíječ, trakční akumulátor, spínací kmitočet, karbid křemíku, DC/DC měnič

Create date

13.11.2012

Location

B3/413