Product detail

Modelové zařízení pro testování parametrů rotorů s čelními uhlíkovými komutátory

VESELKA, F.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Umožnuje měření sondami různé velikosti, vně původního prostředí na různém poloměru, možnost cejchování sond k danému povrchu ( na různém poloměru, apod.), optimalizovat přesnost nastavení sondy min. 0,5um.

Keywords

komutátor, měření

Create date

01.03.2012

Location

Laboratoř elektrických strojů UVEE, FEKT VUT v Brně

www