Product detail

Autentizační a šifrovací DLL knihovna

MLÝNEK, P. KOUTNÝ, M. MIŠUREC, J. RÁŠO, O.

Product type

software

Abstract

Pro integraci zabezpečené komunikace do již vytvořených aplikací pro sběr dat byla realizována aplikace v podobě DLL knihovny. Tato knihovna slouží pro implementaci do specifického softwaru nebo služby, pro komunikaci se specifickým zařízením připojeným ke komunikační jednotce. DLL knihovna obsahuje metodu šifrování, dešifrovaní a domluvy klíčů.

Keywords

DLL, šifrování, domluva klíčů

Create date

06.11.2012

Location

http://www.utko.feec.vutbr.cz/~mlynek/dll.html VUT v Brně Ústav telekomunikací Purkyňova 118 Brno

www