Product detail

Sonda pro mapování magnetické indukce B v reaktivním poli antény

NEŠPOR, D. DREXLER, P.

Product type

funkční vzorek

Abstract

V reaktivním poli se formují elektromagnetické vlny antény. Při vložení snímače dochází ke kapacitnímu a induktivnímu ovlivnění měřeného objektu, a tím k deformaci vytvořeného elektromagnetického pole. Proto je měření magnetické indukce v reaktivním poli antény velmi problematické. Sonda pro mapování magnetické indukce B v reaktivním poli antény je zkonstruována jako kombinace měřící smyčky a krouceného vedení. Tato kombinace má velmi nízkou indukčnost, a proto minimálně ovlivňuje měřený objekt.

Keywords

megnetická indukce, magnetický sensor, reaktivní pole antény

Create date

01.10.2012

Location

UTEE, FEKT VUT v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno

www