Publication detail

Vliv parametrů zeminy při výpočtu povrchové teploty stacionární a dynamickou simulací

Original Title

Vliv parametrů zeminy při výpočtu povrchové teploty stacionární a dynamickou simulací

Czech Title

Vliv parametrů zeminy při výpočtu povrchové teploty stacionární a dynamickou simulací

Language

cs

Original Abstract

Konstrukce obálky objektu musí splňovat požadavek na nejnižší povrchovou teplotu, respektive teplotní faktor vnitřního povrchu, v její ploše ale i v místech tepelných vazeb. Specifickým detailem je styk obvodové stěny s podlahou. Geometrický model pro numerickou simulaci je normativně definován s předepsaným rozsahem zahrnutí přiléhající zeminy. Tento příspěvek si bere za cíl zhodnotit vliv rozdílných tepelně technických parametrů zeminy vstupujících do výpočtu stacionárního teplotního pole uvedeného typu detailu. Následně je provedeno obdobné hodnocení dynamickým teplotním polem, které u této výpočetní úlohy více odpovídá realitě působení okrajových podmínek na hmotu zeminy.

Czech abstract

Konstrukce obálky objektu musí splňovat požadavek na nejnižší povrchovou teplotu, respektive teplotní faktor vnitřního povrchu, v její ploše ale i v místech tepelných vazeb. Specifickým detailem je styk obvodové stěny s podlahou. Geometrický model pro numerickou simulaci je normativně definován s předepsaným rozsahem zahrnutí přiléhající zeminy. Tento příspěvek si bere za cíl zhodnotit vliv rozdílných tepelně technických parametrů zeminy vstupujících do výpočtu stacionárního teplotního pole uvedeného typu detailu. Následně je provedeno obdobné hodnocení dynamickým teplotním polem, které u této výpočetní úlohy více odpovídá realitě působení okrajových podmínek na hmotu zeminy.

BibTex


@inproceedings{BUT94705,
 author="František {Vlach} and Petr {Jelínek}",
 title="Vliv parametrů zeminy při výpočtu povrchové teploty stacionární a dynamickou simulací",
 annote="Konstrukce obálky objektu musí splňovat požadavek na nejnižší povrchovou teplotu, respektive teplotní faktor vnitřního povrchu, v její ploše ale i v místech tepelných vazeb. Specifickým detailem je styk obvodové stěny s podlahou. Geometrický model pro numerickou simulaci je normativně definován s předepsaným rozsahem zahrnutí přiléhající zeminy. Tento příspěvek si bere za cíl zhodnotit vliv rozdílných tepelně technických parametrů zeminy vstupujících do výpočtu stacionárního teplotního pole uvedeného typu detailu. Následně je provedeno obdobné hodnocení dynamickým teplotním polem, které u této výpočetní úlohy více odpovídá realitě působení okrajových podmínek na hmotu zeminy.",
 address="Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="BUDOVY A PROSTŘEDÍ 2012",
 chapter="94705",
 howpublished="print",
 institution="Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně",
 year="2012",
 month="october",
 pages="236--239",
 publisher="Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně",
 type="conference paper"
}