Publication detail

Nová srovnávací měření při kontrole homogenity drátkobetonu.

BÍLEK, P. VALA, J. VODIČKA, J. HOBST, L.

Original Title

Nová srovnávací měření při kontrole homogenity drátkobetonu.

Czech Title

Nová srovnávací měření při kontrole homogenity drátkobetonu.

Language

cs

Original Abstract

Příznivých vlastností drátkobetonu lze využít, pokud potřebujeme zvýšit odolnost betonu vůči tahovému napětí překračujícímu jeho pevnost, cyklickému namáhání, nebo rázovému namáhání. Problémem je zpracování drátkobetonu. Zvláště u vyšší koncentrace drátků. Během výrobního procesu jsou vlákna často nerovnoměrně rozložena. Dráty jsou často seskupeny, což snižuje celkovou homogenitu a tím kvalitu vlákna betonových konstrukcí. Příspěvek se zabývá rozvojem magnetické metody za použití permanentních magnetů pro kontrolu rozložení vláken ve ztvrdlém drátkobetonu a srovnávacím meřením na kontrolních vzorcích.

Czech abstract

Příznivých vlastností drátkobetonu lze využít, pokud potřebujeme zvýšit odolnost betonu vůči tahovému napětí překračujícímu jeho pevnost, cyklickému namáhání, nebo rázovému namáhání. Problémem je zpracování drátkobetonu. Zvláště u vyšší koncentrace drátků. Během výrobního procesu jsou vlákna často nerovnoměrně rozložena. Dráty jsou často seskupeny, což snižuje celkovou homogenitu a tím kvalitu vlákna betonových konstrukcí. Příspěvek se zabývá rozvojem magnetické metody za použití permanentních magnetů pro kontrolu rozložení vláken ve ztvrdlém drátkobetonu a srovnávacím meřením na kontrolních vzorcích.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT94651,
 author="Petr {Bílek} and Jiří {Vala} and Jan {Vodička} and Leonard {Hobst}",
 title="Nová srovnávací měření při kontrole homogenity drátkobetonu.",
 annote="Příznivých vlastností drátkobetonu lze využít, pokud potřebujeme zvýšit odolnost betonu vůči tahovému napětí překračujícímu jeho pevnost, cyklickému namáhání, nebo rázovému namáhání. Problémem je zpracování drátkobetonu. Zvláště u vyšší koncentrace drátků. Během výrobního procesu jsou vlákna často nerovnoměrně rozložena. Dráty jsou často seskupeny, což snižuje celkovou homogenitu a tím kvalitu vlákna betonových konstrukcí.
Příspěvek se zabývá rozvojem magnetické metody za použití permanentních magnetů pro kontrolu rozložení vláken ve ztvrdlém drátkobetonu a srovnávacím meřením na kontrolních vzorcích.",
 address="knihovnicka.cz",
 booktitle="Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Sborník recenzovaných příspěvků 2012.",
 chapter="94651",
 howpublished="print",
 institution="knihovnicka.cz",
 year="2012",
 month="october",
 pages="27--36",
 publisher="knihovnicka.cz",
 type="conference paper"
}